Nyhetsbrev

Hälsosam livsstil kan kompensera vid genetisk risk för prostatacancer

15 april 2021 Medscape, Nature Genetics
30 april 2021

Att ha en hälsosam livsstil kan kompensera för en ökad risk för dödlig prostatacancer hos patienter med genetiska riskfaktorer, enligt resultat från en stor amerikansk studie.

Hos män med den högsta risken för att dö av prostatacancer, men som har den hälsosammaste livsstilen (högsta poängen i hälsosam livsstil), minskar risken för dödlig sjukdom med hälften, säger författaren till studien Anna Plym, doktorand, vid Brigham and Women’s Hospital och Harvard School of Public Health, Boston. Hon presenterade resultaten vid American Association for Cancer Research årliga möte 2021.

Plym noterade att genetiska faktorer utgör 58% för risken att drabbas av prostatacancer, där SNP (nukleotidpolymorfier) står för en avsevärd del av mottagligheten för prostatacancer.

En nyligen publicerad studie visade att en polygenisk riskpoäng (PRS) härstammad genom att kombinera information från 269 SNP var ”mycket förutsägbar” för prostatacancer, berättade Plym. Det fanns en tiofaldig gradient i sjukdomsrisk mellan den lägsta och högsta genetiska risk-decilen (decil = uppdelat i 10 delar), och mönstret var genomgående för etniska grupper.

Dessutom, noterade Plym, att tidigare studier har indikerat att en hälsosam livsstil minskar risken för dödlig prostatacancer.

Vad som har förblivit oklart är om risken för att både utveckla prostatacancer och att den utvecklas till en dödlig sjukdom kan förhindras genom att följa en hälsosam livsstil.

För att undersöka frågan använde Plym och hennes grupp 269-SNP PRS för att uppskatta den genetiska risken för prostatacancer hos 10.443 män som ingick i Health Professionals Follow-up Study. Männen delades in i kvartiler (fyra olika grupper) efter genetisk risk.

Utredarna klassificerade också männen efter en validerad skala som gav poäng efter livsstil. Det gavs en poäng för var och en av följande:
Icke rökare eller har slutat för minst 10 år sedan; BMI under 30; ansträngande fysisk aktivitet; högt intag av tomater och fet fisk; lågt intag av processat kött.
Personer med 1-2 poäng ansågs vara minst hälsosamma, de med 3 poäng var måttligt hälsosamma och de med 4-6 poäng var de mest hälsosamma.

Utfallet som mättes var prostatacancer och dödlig prostatacancer (dvs metastaserande cancer eller död i relaterad prostatacancer).

Ingen övergripande fördel med en hälsosam livsstil

Vid uppföljning på 18 år (mediantid) observerades 2.111 fall av prostatacancer. Och vid uppföljning på 22 år (mediantid) inträffade 238 dödliga fall av prostatacancer.

Män i den högsta genetiska riskkvartilen var fem gånger mer benägna att utveckla prostatacancer (riskförhållande 5,39) och hade tre gånger högre risk för att utveckla dödlig prostatacancer (riskförhållande 3,43), jämfört med män i den lägsta genetiska riskkvartilen.

Att följa en hälsosam livsstil (enligt detta poängsystem) minskade inte risken för prostatacancer totalt sett (riskförhållande 1,01) och påverkade inte män i de lägre genetiska riskkvartilerna.

Däremot verkade en hälsosam livsstil påverka män i den högsta genetiska riskkvartilen. Män med de bästa hälsosamma livsstilspoängen hade bara hälften så hög risk för dödlig prostatacancer, jämfört med män med de lägsta livsstilspoängen (3% mot 6%).

En motvikt mot genetisk risk för prostatacancer

Anna Plym observerade att andelen dödlig sjukdom hos män med de högsta livsstilspoängen matchade andelen för studiegruppen som helhet (3%), vilket tyder på att en hälsosam livsstil kan motverka en hög genetisk risk.

Hon tillade att tidigare forskning har bekräftat fysisk aktivitet som en skyddande faktor, men det behövs mer studier för att belysa den relativa nyttan med hälsosamma livsstilsfaktorer.

Dessutom, ytterligare forskning nödvändig för att förklara varför nyttan var begränsad till risken för dödlig prostatacancer hos män med den högsta genetiska risken.

Anna Plym spekulerade i att de genetiska varianterna som bidrar till hög PRS också kan vara de varianter som har den starkaste interaktionen med livsstilsfaktorer. För män med en genetisk ärftlighet för prostatacancer, tillade hon, kan resultaten visa på det potentiella värdet av följa dessa patienter.

”Våra resultat gör ett tillägg till nuvarande bevis som tyder på att män med hög genetisk risk kan dra nytta av ett riktat screeningprogram för prostatacancer, som syftar till att upptäcka en potentiellt dödlig prostatacancer medan den fortfarande är möjlig att bota”, säger hon.

Charles Swanton, MB PhD, vid Francis Crick Institute och UCL Cancer Institute i London, tog upp möjligheten att konkurrerande riskfaktorer kan spela in.

Om en hälsosam livsstil leder till längre liv, frågar han sig, gör det att sannolikheten ökar för att patienter kommer att leva tillräckligt länge för att dö av sin prostatacancer och inte dö av hjärt-kärlsjukdomar, komplikationer till diabetes etc? Om så är fallet, påverkar den hälsosamma livsstilen verkligen då prostatacancer?

Plym svarade att bland de i den högsta genetiska riskgruppen med en ohälsosam livsstil, översteg risken för prostatacancer risken för andra sjukdomar.

Medscape

Nature Genetics

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Även ”hälsosam” ultraprocessad mat kopplas till hjärtsjukdom

Next Story

Kort sömn ökar demensrisk

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…