Nyhetsbrev

Även ”hälsosam” ultraprocessad mat kopplas till hjärtsjukdom

25 mars 2021 Medscape, 22 mars 2021 Journal of American College of Cardiology
9 april 2021

Att äta ultraprocessad mat utgör en betydande risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt prospektiv data från cirka 3.000 personer i Framingham Offspring Cohort, andra generationsgruppen av deltagare i Framingham Heart Study.

Varje daglig måltid av ultraprocessad mat var kopplad till signifikant riskökning på mellan 5% –9% i de relativa frekvenserna för kardiovaskulär händelser, koronarkärlshändelser, och kardiovaskulär död , efter justeringar för energiintag, BMI, midjemått och blodtryck, rapporteras i en studie publicerad i Journal of the American College of Cardiology.

”Konsumtionen av ultraprocessad mat utgör över hälften av de dagliga kalorierna i den genomsnittliga amerikanska kosten och konsumeras alltmer över hela världen. Eftersom dålig kost är en viktig påverkbar riskfaktor för hjärtsjukdomar så utgör den ett kritiskt mål för förebyggande insatser”, säger Juul, en näringsepidemiolog vid New York University, i ett uttalande från American College of Cardiology.

Även hälsosam ultraprocessad mat kopplas till hjärtsjukdom

”Våra resultat bidrar till en växande mängd bevis som tyder på kardiovaskulära fördelar med att minimera intaget av ultraprocessad mat. Ultraprocessad mat är lättillgängligt och inkluderar många livsmedel som marknadsförs som hälsosamma, som proteinbars, frukostflingor och de flesta industriellt bakat bröd,” tillägger hon. Andra vanliga ”medlemmar” i gruppen ultraprocessade livsmedel inkluderar kolsyrad läsk, snacks, godis, korv, margariner och energidrycker. Begreppet ultraprocessade livsmedel som en tydlig, omfattande och farlig livsmedelskategori uppkom först 2010 och fick sedan en uppdatering från en FN-panel 2019 som kallas NOVA-klassificeringssystemet.

Ultraprocessade livsmedel flyger under radarn

”Även om kardiovaskulära riktlinjer betonar att man konsumerar livsmedel som är minimalt bearbetade, såsom frukt, grönsaker, fullkorn och nötter, ger de mindre uppmärksamhet åt vikten av att minimera ultraprocessad mat”, skriver Robert J. Ostfeld, MD, och Kathleen E. Allen, dietist , i en ledare till den nya rapporten. Denna minskade uppmärksamhet kan bero på en ”brist på studier som undersöker sambandet mellan kardiovaskulära händelser och ultraprocessade livsmedel”.

De nya bevisen kräver nya policyer, utbildningsinsatser och förändrad märkning av livsmedel, föreslår Ostfeld, chef för förebyggande kardiologi vid Montefiore Health System i New York, och Kathleen Allen, dietist vid Geisel School of Medicine i Dartmouth, Hannover, New Hampshire. ”Målet bör vara att göra det ohälsosamma valet till det svåra valet och det hälsosamma valet till det enkla”.

Den nya rapporten använde data som samlats in från personer som registrerade sig för Framingham Offspring Cohort, och deras kliniska mått och dietinformation samlades in mellan 1991–1995 som utgångspunkt av studien. Efter att ha exkluderat deltagare med kardiovaskulär sjukdom vid studiestart och de med ofullständig uppföljning av kardiovaskulära händelser hade forskarna en kohort (grupp) på 3.003 vuxna med en genomsnittlig uppföljning på 18 år. Vid studiestart var gruppen i genomsnitt 54 år, 55% var kvinnor, deras genomsnittliga BMI var 27,3 och cirka 6% hade diabetes. De rapporterade att de i genomsnitt hade ätit 7,5 portioner ultraprocessad mat dagligen.

Under uppföljningen räknades det till 648 incidenter av kardiovaskulära händelser i gruppen, inklusive 251 ”hårda” händelser (koronar hjärtdöd, hjärtinfarkt eller stroke) och 163 ”hårda” koronar händelser (koronar död eller hjärtinfarkt) och totalt 713 dödsfall inklusive 108 kardiovaskulära dödsfall. Andra kardiovaskulära händelser som registrerats men inte anses vara ”hårda” inkluderade hjärtsvikt, intermittent claudication och TIA (transient ischemisk attack).

I en justerad analys kopplades varje genomsnittligt dagligt intag av ultraprocessad mat till en signifikant 7% relativ ökning av förekomsten av ”hårda” kardiovaskulära händelser, jämfört med deltagare som åt mindre av portioner med ultraprocessade livsmedel och en 9% relativ ökning av frekvensen av ”hårda” koronar hjärtsjukdomshändelser, studiens två förutbestämda primära resultat. Forskarna fann också att varje portion av ultraprocessad mat signifikant var kopplad med en 5% relativ ökning av totala kardiovaskulära händelser och en 9% relativ ökning av kardiovaskulära dödsfall. Analysen visade inget signifikant samband mellan total dödlighet och ultraprocessat matintag. Genomsnittlig uppföljning för dödlighetsanalyserna var 20 år.

Författarna rapporterade också samband med intag av specifika typer av ultraprocessade livsmedel och fann signifikant ökad koppling för industribakat bröd, ultraprocessat kött, salta snacks och läsk med lågt kaloriinnehåll.

Bekvämt, nära tillhands och prisvärt

Författarna medgav att de samband de hittade även behöver undersökas i etniskt skilda populationer, men ändå visar resultaten ”behovet av ökade ansträngningar för att genomföra omfattande befolkningsstrategier” för att sänka konsumtionen av ultraprocessade livsmedel. ”Med tanke på bekvämligheten, alltid nära tillhands och prisvärdheten hos ultraprocessade livsmedel, behövs noggrann kostrådgivning för att utforma individualiserade, patientcentrerade, hjärtfriska dieter,” avslutar de.

”Befolkningsövergripande strategier, såsom beskattning av socker-sötade drycker och andra ultraprocessade livsmedel och rekommendationer om processnivåer i nationella kostriktlinjer behövs för att minska intaget av ultraprocessade livsmedel,” tillade Juul i sitt uttalande. ”Naturligtvis måste vi också genomföra policyer som ökar tillgängligheten och prisvärdheten för näringsrika, minimalt processade livsmedel, särskilt i missgynnade populationer. På klinisk nivå finns det ett behov av ökat engagemang för individualiserad näringsrådgivning för att anta hållbara hjärt-hälsosamma dieter”.

Medscape

Journal of American College of Cardiology

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Växtbaserad kost och fisk stimulerar anti-inflammatoriska egenskaper i tarmfloran

Next Story

Hälsosam livsstil kan kompensera vid genetisk risk för prostatacancer

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…