Nyhetsbrev

Kort sömn ökar demensrisk

22 april 2021 Medscape, Nature Communications
5 maj 2021

Människor som sover mindre än 6 timmar per natt när dom är i 50 – 60-årsåldern verkar vara mer benägna att utveckla demens än de som sover minst 7 timmar varje natt, enligt en ny studie.

”Vi visade att en konsekvent koppling mellan kort sömntid i mitten av livet och risken för att utveckla demens. Detta samband förklarades inte av psykiska störningar och andra kroniska tillstånd som är kända för att vara associerade med demens,” säger Séverine Sabia, doktorand, från University of Paris, Frankrike.

”Denna studie belyser vikten av att ha god sömnrytm för hjärnans hälsa”, tillade Sabia.

Studien publicerades 20 april online i Nature Communications.

Ny studie

”I studier om demens är det viktigt att komma ihåg den långa prekliniska perioden av demens,” berättar Sabia. Eftersom de flesta demenser kännetecknas av olika patofysiologiska förändringar över 20 år eller mer behövs studier med lång uppföljning för att få inblick i sambandet mellan sömntid och efterföljande demens.

Fram tills nu kommer mycket av bevisen på detta samband från studier där man följt upp personer mindre än tio år.

I denna studien undersökte forskarna sambandet hos 7.959 deltagare från den brittiska Whitehall II-kohorten som följdes i 25 år med hjälp av upprepad kontroll på sömntid med start i medelåldern.

Under uppföljningen diagnostiserades 521 fall av demens.

Resultaten visade en högre demensrisk associerad med en sömntid på 6 timmar eller mindre i 50 och 60 års ålder, jämfört med en normal 7 timmars sömn, även om detta uppskattades exakt för sömntiden vid 70 års ålder.

Sömnvaraktighet <6 timmar och incidenten risk för demens

Ålder:
50 år – HR 1,22 (P = 0.04)
60 år – HR 1,37 (P = 0.005)
70 år – HR 1,24 (P = 0.1)

Dessutom fann de att bestående kort sömntid vid 50, 60 och 70 år, jämfört med bestående normal sömntid, också var associerad med en 30% ökad risk för demens, oberoende av sociodemografiska, beteendemässiga, kardiometaboliska och psykiska hälsofaktorer.

Resultaten bekräftades med hjälp av en objektiv mätmetod av sömntiden i en undergrupp av deltagarna.

Det fanns inga tydliga bevis på ett samband mellan lång sömntid och incidensen demens, vilket har rapporterats i en del studier.

Starka bevis – kort sömn ökar demensrisk

”Det finns ett intensivt intresse för om dålig sömn kan orsaka eller förvärra demens och därför om förbättring av sömn kan hjälpa till att förhindra demens”, säger Elizabeth Coulthard, doktor, lektor i demensneurologi, University of Bristol, Storbritannien.

”Innan denna studie fanns det redan starka bevis för att sömnen blir onormal innan demensen diagnostiseras. Men detta förklarar fortfarande inte om sömnen utlöser eller förvärrar demensen eftersom förändringarna i hjärnan som orsakar demens börjar många år innan demensen diagnostiseras. Vi vet att utvecklad demens är förknippad med dålig sömn, säger Coulthard, som inte var inblandad i studien.

Denna nya studie, berättar Coulthard, ”adderar ny information till den framväxande bilden” eftersom sömn rapporterats kontinuerligt i en grupp medelålders personer som följts upp i mer än två decennier.

”Detta innebär att åtminstone en del av de personer som utvecklade demens troligen inte hade det i början av studien, när deras sömn först utvärderades. Så det stärker bevisen för att dålig sömn i medelåldern kan orsaka eller förvärra demens senare i livet, säger Coulthard.

Tom Dening, MD, chef för Center for Dementia vid Institute of Mental Health, University of Nottingham, England, säger också att det tyder på att sömnstörningar kan uppstå långt innan andra kliniska symtom på demens.

”Denna studie kan dock inte fastställa orsak och verkan”, förtydligar Dening.

”Kanske är det helt enkelt ett mycket tidigt tecken på en debuterade demens, men det är också väldigt troligt att dålig sömn inte är bra för hjärnan och kan göra den sårbar för neurodegenerativa tillstånd som Alzheimers sjukdom”, säger Dening.

”Att stänga av mobiltelefoner och undvika kaffe före sänggåendet är goda vanor eftersom vi redan vet vikten av god sömn för hälsan rent generellt. Vi behöver dock fler studier för att få svar på om längre sömntid i sig kan minska risken för demens senare i livet”, tillade han.

Medscape

Nature Communications

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Hälsosam livsstil kan kompensera vid genetisk risk för prostatacancer

Next Story

Vegetarianer har lägre kolesterol än köttätare

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…