Högt intag av vitt bröd ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

3 februari 2021 British Medical Journal

vitt bröd

Abstrakt

Målsättning

Att utvärdera sambandet mellan intag av raffinerade spannmål, fullkorn och vitt ris med hjärt-kärlsjukdom, total dödlighet, blodfetter och blodtryck i den prospektiva epidemiologiska (PURE) -studien.

Deltagare

148.858 deltagare med en medianuppföljning på 9,5 år. PURE-studien i 21 länder.

Utformning

Landsspecifika validerade frågeformulär användes för att bedöma intag av raffinerat spannmål*, fullkorn och vitt ris.

Huvudresultat

Sammansättning av dödlighet eller större kardiovaskulära händelser (definierad som död på grund av kardiovaskulära orsaker, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt). 

Resultat

Analyser baserades på 137.130 deltagare (efter att ha uteslutit av dem med hjärt-kärlsjukdom vid studiestart). Under uppföljningen drabbades 9,2% (n = 12,668) av deltagarna av en händelse. Den högsta kategorin av intag av raffinerat spannmål (≥350 g / dag eller cirka 7 portioner / dag) var associerad med högre risk för total dödlighet (P = 0,004), större incidenter i hjärt-kärlsjukdomar (P <0,001) och kombinationer av dessa (P <0,001) jämfört med de med lägsta intaget (<50 g / dag). Högre intag av raffinerat spannmål var associerat med högre systoliskt blodtryck. Inga signifikanta samband hittades mellan intag av fullkorn eller vitt ris och hälsoutfall.

Slutsats

Högt intag av raffinerat spannmål var associerat med högre risk för dödlighet och större incidenter i hjärt-kärlsjukdom.

* Raffinerat (vitt) mjöl, inklusive vitt bröd, pasta / nudlar, frukostflingor, kex och bageriprodukter / desserter som innehåller raffinerat spannmål. Paketerad frukost av majs ingick också i denna grupp.

British Medical Journal