Högt intag av vitt bröd ökar risk för hjärt-kärlsjukdom

3 februari 2021 British Medical Journal

Abstrakt

Målsättning

Att utvärdera sambandet mellan intag av raffinerade spannmål, fullkorn och vitt ris med hjärt-kärlsjukdom, total dödlighet, blodfetter och blodtryck i den prospektiva epidemiologiska (PURE) -studien.

Deltagare

148.858 deltagare med en medianuppföljning på 9,5 år. PURE-studien i 21 länder.

Utformning

Landsspecifika validerade frågeformulär användes för att bedöma intag av raffinerat spannmål*, fullkorn och vitt ris.

Huvudresultat

Sammansättning av dödlighet eller större kardiovaskulära händelser (definierad som död på grund av kardiovaskulära orsaker, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt). 

Resultat

Analyser baserades på 137.130 deltagare (efter att ha uteslutit av dem med hjärt-kärlsjukdom vid studiestart). Under uppföljningen drabbades 9,2% (n = 12,668) av deltagarna av en händelse. Den högsta kategorin av intag av raffinerat spannmål (≥350 g / dag eller cirka 7 portioner / dag) var associerad med högre risk för total dödlighet (P = 0,004), större incidenter i hjärt-kärlsjukdomar (P <0,001) och kombinationer av dessa (P <0,001) jämfört med de med lägsta intaget (<50 g / dag). Högre intag av raffinerat spannmål var associerat med högre systoliskt blodtryck. Inga signifikanta samband hittades mellan intag av fullkorn eller vitt ris och hälsoutfall.

Slutsats – vitt bröd ökar risk för hjärt-kärlsjukdom

Högt intag av raffinerat spannmål var associerat med högre risk för dödlighet och större incidenter i hjärt-kärlsjukdom.

* Raffinerat (vitt) mjöl, inklusive vitt bröd, pasta / nudlar, frukostflingor, kex och bageriprodukter / desserter som innehåller raffinerat spannmål. Paketerad frukost av majs ingick också i denna grupp.

British Medical Journal