Människor som blir över 100 år har bra DNA-reparationsgener

1 juni 2021 Medscape, eLife

Vi kan lära oss mycket av våra åldringar, inte bara från deras erfarenheter utan också från deras gener, säger italienska forskare som för första gången har avkodat DNA från människor äldre än 100 år för att ta reda på hur de undkom åldersrelaterade sjukdomar.

”105 år är en tuff tröskel att ta sig över och de som lyckas är verkligen superidrottare när det gäller åldrande,” säger Paolo Garagnani, doktor, docent i allmän patologi vid universitetet i Bologna, Italien.

Dessa ”superhundraåringar” är anmärkningsvärda eftersom de också tenderar att undvika de långa sjukdomsperioderna som så ofta överskuggar de sista åren av en äldre människas liv, säger han.

För att ta reda på vad som skiljer den äldsta av de äldsta från den genomsnittliga personen, genomsökte Garagnani och hans team Italien efter människor som blivit 105 år och sekvenserade deras gener för att undersöka hur de hade kunnat leva så länge.

Italien är perfekt för denna typen av forskning eftersom befolkningen har en av de längsta förväntande livslängderna i världen och den katolska kyrkan har exakta register över dop, vilket hjälper forskare att verifiera människors ålder.

Människor som blir över 100 år

Forskarna tog blodprover från 81 personer och genomförde genomsekvensering för att leta efter skillnader mellan hundraåringarna och yngre människor. Och de fann att människor som lever över 100 år tenderar att ha en unik genetisk bakgrund som gör deras kroppar mycket effektiva för att reparera DNA.

Forskarna identifierade också fem vanliga genetiska förändringar mellan generna COA1 och STK17A. Dessa generna är involverad i områden som är viktiga för hälsan hos mänskliga celler och utvecklingen av cancer, hjärtinfarkt och stroke, vilka är sjukdomar som hundraåringar tycks ha en lägre risk att drabbas av, säger Garagnani.

De flesta människorna som forskarna träffade levde ett självständigt liv upp till 100 år och över, och de drabbades inte av sjukdom. Ofta när människor lever så länge så tenderar de att dö plötsligt, förklarade han. ”När de tycker att det räcker så går de bort inom ett par dagar eller en vecka.”

Medscape

eLife