Ohälsosamma sömnbeteenden kan leda till färre friska år

12 maj 2021 Medscape, Sleep and Breathing

En ny prospektiv kohortstudie som publicerades i tidskriften Sleep and Breathing tyder på att vissa ohälsosamma sömnbeteenden är förknippade med en ökad risk att leda till färre friska år i livet.

Forskarna tittade på sambandet mellan fyra sömnbeteenden (insomningsbesvär / sömnlöshet, tupplur, sömnighet dagtid och svårighet att ta sig ur sängen) och risken för färre hälsosamma år bland 323.373 brittiska deltagare (biobank). Färre år med hälsa definierades utifrån åtta tillstånd – hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stroke, demens, diabetes, cancer och död.

Ohälsosamma sömnbeteenden

De sömnbeteenden som var associerat med en signifikant högre risk för färre hälsosamma år inkluderade ”upplever ofta sömnlöshet / sömnlöshet” (HR, 1,05; P <0.001), ”tar ofta en tupplur” (HR, 1,22; P <0.01), ”överdriven sömnighet dagtid” (HR, 1,25; P <0.001) och ”svårighet att stiga upp ur sängen” (HR, 1,08; P <0.001).

Den befolkningsrelaterade riskprocenten indikerade att 7 procent av hälsoförlusten kunde förebyggas om deltagarna hade låg risk (hälsosamt) sömnbeteende jämfört med ett högrisk sömnbeteende.

Studiens författarna förklarade: ”Dessa bevis understryker sömnbeteende som en viktig hälsofaktor som kräver en större uppmärksamhet. Därför behövs hållbara hälsoprogram för att förbättra sömnbeteendet i befolkningen”.

Medscape

Sleep and Breathing