Nyhetsbrev

Ytterligare bevis: Rött kött kopplat till högre risk för hjärtsjukdom

10 juni 2021 Medscape
13 juni 2021

Ett ökat intag av kött kopplades till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, och att ersätta rött kött eller processat kött med växtbaserat protein tycktes minska den risken, visade en studie där man slagit samman flera kohortstudier på totalt mer än en miljon personer.

”Vi vet att konsumtion av rött kött och processat kött har kopplats till en högre risk för dödlig kranskärlssjukdom”, säger Laila Al-Shaar, PhD, vid Penn State University, Hershey, USA. Men bara ett fåtal studier har utvärderat effekten av att ersätta rött kött och processat kött med alternativa proteinkällor och påverkan på dödlig kardiovaskulär risk, sa hon.

I en studie som presenterades vid kongressen ”Epidemiology and Prevention/Lifestyle and Cardiometabolic Health” granskade Al-Shaars grupp data på individnivå från ”Pooling Project of Prospective Studies of Diet and Cancer”, som inkluderade 16 prospektiva kohorter (likartade grupper) på totalt 1.364.211 personer. Deltagarnas medelålder var 57 år och 40% var män. Individer som haft cancer eller hjärt-kärlsjukdom inkluderades inte. Man följde deltagarna i 7-32 år. Kosten bedömdes i varje kohort med hjälp av frågeformulär och sjukdomsfall identifierades genom medicinska journaler.

Totalt rött kött innefattade processat kött och rött kött, och andra animaliska proteinkällor som fisk och skaldjur, kyckling, ägg och mejeriprodukter med låg och hög fetthalt; Och de växtbaserade proteinkällorna inkluderade nötter och bönor.

Rött kött kopplat till högre risk för hjärtsjukdom

Forskarna identifierade 51.176 kardiovaskulära händelser med dödlig utgång under uppföljningstiden. Efter att ha kontrollerat mot kostfaktorer och icke kostrelaterade faktorer fann de att ett ökat intag med 100 g rött kött per dag var förknippat med en 7% ökad risk för dödlig kranskärlssjukdom.

Att istället byta ut 200 kalorier (kcal) per dag av totalt rött kött med 200 kalorier per dag från nötter, mejeriprodukter med låg och hög fetthalt och kyckling var associerat med en 6% -14% lägre risk för dödlig hjärt-kärlsjukdom, tillade Al Shaar vid mötet (sponsrat av American Heart Association, AHA).

Sambanden var starkare när de alternativa proteinkällorna (bönor, nötter etc) ersatte processat kött, och särskilt bland kvinnor, där risken minskade med 17 -24%, vilket baserades på 14.888 fall.

Forskarna fann också att när 200 kalorier per dag från totalt rött kött (total mängd animaliska produkter) och rött kött ersattes med 200 kalorier per dag från ägg ökade risken med 8% respektive 14% högre risk för dödlig hjärt-kärlsjukdom, men utbytet av ägg mot processat kött var inte signifikant (4%).

”När vi tittade på skillnader och samband mellan kön var resultaten ännu starkare för kvinnor”, säger Al-Shaar. Men det här är mycket preliminära resultat som bör tolkas med försiktighet, och mer analys behövs, sade hon. ”Vi planerar att inkludera andra kohorter med andra proteinkällor som sojaprotein”, berättade hon. Resultaten ger dock ytterligare bevis för att konsumtion av rött och processat kött bidrar till en ökad risk för kranskärlssjukdom, och att ersätta rött och processat kött med nötter, mejeriprodukter eller kyckling kan minska denna risk, avslutar hon.

Kvinnor drar särskild nytta av att minska intaget av rött kött

Studien är viktig på grund av det fortsatta intresset för andra proteinkällor, säger Linda Van Horn, doktor, Dietist, vid Northwestern University, Chicago, i en intervju.

”Forskarna studerade sambanden med att ersätta totalt rött kött, rött kött och processat kött med andra animaliska proteinkällor och växtbaserat protein och riskrelationen för dödlig hjärt-kärlsjukdom,” säger hon.

Man fann att om man bytte ut så lite som 200 kalorier per dag av totalt rött kött mot nötter, mejeriprodukter med låg eller hög fetthalt eller kyckling så var det associerat med 6% -14% minskad risk för dödlig hjärt-kärlsjukdom, säger Van Horn. ”Alternativt, om de 200 kalorierna per dag av rött kött ersattes med ägg, så ÖKADE risken med så mycket som 14% för dödlig hjärt-kärlsjukdom”, konstaterade hon.

Budskapet för både konsumenter och läkare är att resultaten från denna stora studie stöder rekommendationer för intag av växtbaserat protein och magra animaliska proteinkällor istället för rött kött och processat kött eller ägg, eftersom dessa källor ”ger signifikant lägre risk för dödlighet i hjärt-kärlsjukdom” säger Van Horn. ”Och detta verkar vara särskilt sant för kvinnor, men den totala befolkningen kommer sannolikt också att dra nytta av att byta ut köttet”.

Ytterligare forskning behövs, betonar Van Horn. ”Prospektiva livstidsdata, som börjar vid födseln och pågår under hela livet, behövs för att upprätta bättre rekommenderade kostvanor i alla åldrar och bland alla etniciteter och i olika socioekonomiska grupper”, avslutar hon.

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Människor som blir över 100 år har bra DNA-reparationsgener

Next Story

Vilken påverkan har ultraprocessad mat på barn?

Latest from Kost

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…