Medelhavsdiet minskar risken för diabetes

19 november 2020 Journal of the American Medical Association

Abstrakt

Av vikt 

Medelhavsdiet* har kopplats till en minskad risk för att utveckla typ 2-diabetes, men de underliggande biologiska mekanismerna är oklara.

Upplägg och deltagare 

Denna studie genomfördes bland 25.317 till synes friska kvinnor. Deltagare som inte kunde uppvisa information om metabola biomarkörer som exempelvis insulinresistens, BMI, blodfetts-metabolism, och inflammation eller personer med diabetes vid studiestart uteslöts.

Resultat

Medelåldern för de 25.317 deltagande kvinnorna var 52,9 år och de följdes upp i genomsnitt i 19,8 år. 

Högre intag av Medelhavsdiet (≥6 poäng jmf ≤3 poäng) vid studiestart var associerat med så mycket som en 30% lägre risk för att utveckla typ 2-diabetes (justerat för ålder och energi; när det även justerades för kroppsmasseindex [BMI] var risken 15%). För personer med biomarkörer för insulinresistens gav Medelhavsdiet det största bidraget till riskminskning (65,5% lägre risk med Medelhavsdiet), följt av BMI (55,5%), HDL (53,0%) och inflammation (CRP – 52,5%), något mindre bidrag från grenade aminosyror (34,5%), VLDL (32,0%), LDL mått (31,0%), blodtryck (29,0%) och apolipoproteiner (23,5%), och minimalt bidrag (≤2%) från hemoglobin A1c. 

I undergruppsanalys sågs den omvända kopplingen (högre risk) mellan Medelhavsdiet och typ 2-diabetes endast bland kvinnor som hade BMI på ≥ 25 vid studiestart, men inte bland de som hade < 25.

Slutsats och relevans – Medelhavsdiet minskar risken för diabetes

I denna studie var ett högre intag av Medelhavsdiet associerat med en 30%-ig riskminskning för typ 2-diabetes under en 20-årsperiod, vilket till stor del kunde förklaras av en positiv påverkan på biomarkörer för insulinresistens, BMI, lipoprotein-metabolism, och inflammation (CRP).

* Medelhavsdieten använder olivolja som den dominerande oljan; är rik på frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och frön; inkluderar måttliga mängder fisk och mejeriprodukter; och med begränsning av rött och processat kött, och godis.

Journal of the American Medical Association