Pendla i vikt ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

19 januari 2023 Medscape, Cardiovascular Diabetology

Budskap att ta med

 • Att pendla i vikt visade sig vara associerat med en ökad risk för kardiovaskulära händelser, kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och totalt för kardiovaskulära sjukdomar (CVD), oberoende av diabetes.

Varför detta är viktigt?

 • Resultaten tyder på att undersökning av den biologiska mekanismen och identifiering av biomarkörer för viktvariationer kan vara till hjälp för att identifiera individer som löper störst risk för hjärt-kärlsjukdom.

Studiens upplägg

 • En metaanalys av 23 studier som totalt inkluderade 15 382 537 deltagare, där personerna identifierades efter en sökning i databaserna PubMed, Web of Science och Cochrane Library.
 • Primärt resultat: Risk för någon kardiovaskulär incident.
 • Andra resultat: Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och total risk för hjärt-kärlincidenter.
 • Finansiering: Ingen.

Resultat

Vikt som varierar och pendlar upp och ned var associerad med en signifikant ökad risk för:

 • någon kardiovaskulär händelse (27%, P < 0,0001)
 • kardiovaskulär död (29%, P < 0,0001)
 • hjärtinfarkt (32%, P = 0,0037)
 • stroke (21%, P < 0,0001)
 • total risk för incidenter i hjärt-kärlsjukdom (36%, P = 0,01)

Dessa samband påverkades inte oavsett om personerna hade diabetes eller inte.
Liknande resultat observerades för variation i BMI.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är kroppsviktsvariation associerad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar oavsett om personerna har diabetes eller inte. Framtida forskning behövs för att bevisa ett orsakssamband mellan viktvariabilitet och risk för hjärt-kärlsjukdom, eftersom effektiva åtgärder för att bibehålla en stabil vikt kan minska risken för att drabbas hjärt-kärlsjukdom.

Studiens begränsningar

Heterogenitet (oliheter) mellan studier, vilket kan påverka resultatet.

Medscape

Cardiovascular Diabetology