Nyhetsbrev

Skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna kan kopplas till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

21 december 2020 Hypertension
8 januari 2021

Abstrakt

Skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna har kopplats till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och för att dö. 

I denna studien gick man igenom individuella data på deltagare i meta-analyser för att;

1. Fastställa oberoende samband av skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna kopplat till dödlighet och kardiovaskulära incidenter; 

2. Utveckla och utvärdera prognostiska modeller som innehåller blodtrycksskillnader mellan armarna, och; 

3. Avgöra om armskillnaderna i blodtryck förblir kopplad till en ökad risk efter justering för vanliga kardiovaskulära riskpoäng. 

Man sökte efter studier som registrerade blodtryck taget i båda armarna och som redovisade resultat. 

Data slogs samman från 24 studier (53.827 deltagare). En skillnad i systoliskt blodtryck mellan armarna på 5 mmHg var kopplat till kardiovaskulär dödlighet.

Riskförhållanden för dödlighet ökade med skillnaden i blodtryck mellan armarna från ≥5 mm Hg. 

Skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna

En skillnad på 5 mm Hg mellan armarna kunde kopplas till en ökad risk för kardiovaskulära incidenter hos personer utan hjärt-kärlsjukdom, även efter att man justerat för aterosklerotisk (”åderförkalkning”) kardiovaskulär sjukdom. 

Resultaten i studien bekräftar att skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna är kopplat till en ökad risk för kardiovaskulära incidenter och till en ökad risk för dödlighet, inklusive till dödlighet i kardiovaskulär sjukdom. Blodtrycket bör mätas i båda armarna vid blodtryckskontroll. En systolisk skillnad mellan armarna på 10 mm Hg föreslås som den övre normalgränsen.

Hypertension

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Konsumtion av ultraprocessad mat ökar risken för att dö

Next Story

Snabb sänkning av LDL-kolesterol minskar incidenterna hos hjärtinfarktpatienter

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…