Skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna kan kopplas till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

21 december 2020 Hypertension

Abstrakt

Skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna har kopplats till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och för att dö. 

I denna studien gick man igenom individuella data på deltagare i meta-analyser för att;

1. Fastställa oberoende samband av skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna kopplat till dödlighet och kardiovaskulära incidenter; 

2. Utveckla och utvärdera prognostiska modeller som innehåller blodtrycksskillnader mellan armarna, och; 

3. Avgöra om armskillnaderna i blodtryck förblir kopplad till en ökad risk efter justering för vanliga kardiovaskulära riskpoäng. 

Man sökte efter studier som registrerade blodtryck taget i båda armarna och som redovisade resultat. 

Data slogs samman från 24 studier (53.827 deltagare). En skillnad i systoliskt blodtryck mellan armarna på 5 mmHg var kopplat till kardiovaskulär dödlighet.

Riskförhållanden för dödlighet ökade med skillnaden i blodtryck mellan armarna från ≥5 mm Hg. 

Skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna

En skillnad på 5 mm Hg mellan armarna kunde kopplas till en ökad risk för kardiovaskulära incidenter hos personer utan hjärt-kärlsjukdom, även efter att man justerat för aterosklerotisk (”åderförkalkning”) kardiovaskulär sjukdom. 

Resultaten i studien bekräftar att skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna är kopplat till en ökad risk för kardiovaskulära incidenter och till en ökad risk för dödlighet, inklusive till dödlighet i kardiovaskulär sjukdom. Blodtrycket bör mätas i båda armarna vid blodtryckskontroll. En systolisk skillnad mellan armarna på 10 mm Hg föreslås som den övre normalgränsen.

Hypertension