Nyhetsbrev

Sötade drycker ökar risken för cancer

21 september 2022 Medscape, Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention
2 oktober 2022

Att dricka två eller fler sockersötade drycker dagligen kan öka risken att dö i fetmarelaterad cancer, visar ny forskning.

Studien, som omfattade mer än 900 000 deltagare, bidrar till tidigare forskning som pekar på att sockersötade drycker ökar risken för cancer och cancerrelaterad dödlighet.

Ett mer överraskande fynd är att intag av artificiellt sötade drycker var kopplat till en ökad risk för att dö i bukspottkörtelcancer.

”Det här fyndet är mycket intressant”, säger Marjorie McCullough, ScD, RD, senior scientific director of epidemiology research, American Cancer Society. Hon noterade att andra studier som undersökt sambandet mellan artificiellt sötade drycker och pankreascancer inte visade ett statistiskt signifikant samband.

”Vår studie är den första, såvitt vi vet, som har hittat ett statistiskt signifikant positivt samband, och det kommer att vara viktigt att upprepa detta fynd”, säger McCullough.

Studien publicerades online i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

Sötade drycker ökar risken för cancer

I studien undersökte McCullough och kollegor sambanden mellan att dricka sockersötade och artificiellt sötade drycker och att dö av cancer eller i överviktsrelaterad cancer. De undersökte också denna koppling för 20 olika cancertyper.

934 777 cancerfria vuxna från Cancer Prevention Study-II (CPS-II) inkluderades i studien. Vid start fyllde de i ett frågeformulär om sin medicinska historia, livsstil och vanor, inklusive hur många sockersötade eller artificiellt sötade drycker de vanligtvis konsumerade varje dag.

Under uppföljningen (median 28 år) dog 135 093 deltagare i cancer.

Att konsumera två eller flera sockersötade drycker dagligen (jämfört med att inte konsumera några) var inte associerad med risk för cancerdöd generellt, men var associerad med en ökad risk för fetmarelaterad cancer (5% ökad risk), men den koppling försvann när man justerade för BMI (dvs ett BMI <25 som inte är övervikt).

”Viktkontroll är nyckeln till cancerförebyggande”, konstaterade Linda Van Horn, RD, chef för nutritionsavdelningen vid Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, USA, men som inte deltog i studien.

När det gäller de enskilda cancerformerna var dock intag av två eller flera sockersötade drycker dagligen kopplat till en ökad risk att dö i kolorektal cancer (9%) och njurcancer (17%) även efter justering för BMI.

Artificiella sötningsmedel och bukspottkörtelcancer?

Kopplingen till att dö i pankreascancer kvarstod efter justering för BMI (11% ökad risk). Denna koppling bör studeras noggrannare, anser forskarna. De säger att det finns en möjlighet att odiagnostiserad diabetes påverkade resultaten.

”Fortsatt forskning om effekterna av båda sockertyperna och risken för cancer och dödlighet är berättigad för att avgöra om dessa samband är kausala eller påverkas av andra livsstilsfaktorer, och om de förmedlas genom högt BMI”, skriver forskarna.

Marcus DaSilva Goncalves, MD, PhD, Weill Cornell Medicine, New York, USA, kommenterar att sambandet med kolorektal cancer tidigare har rapporterats, och han håller med om att dessa ”fynd stärker de tillgängliga bevisen för ett samband mellan sockersötade drycker och dödlighet i kolorektal cancer.

”Data från mitt labb på möss har visat att sockersötade drycker levererar fruktos direkt till tjocktarmstumörer, vilket stimulerar överlevnaden av cancerceller och tillväxten av tumörer,” säger Goncalves.

Det finns också nya kliniska data som tyder på att exponering för sockersötade drycker under tonåren och tidig vuxen ålder främjar bildning av adenom, vilket är en tidig celltyp av kolorektal cancer, säger han.

När det gäller intag av artificiellt sötade drycker och cancer i bukspottkörteln säger Goncalves att det är ”överraskande” och att han inte känner till annan data, inklusive data från flera stora studier, som stöder detta förhållande.

Medscape

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Fysisk aktivitet minskar risk för hjärtsvikt

Next Story

Din avföring kan innehålla svaret till ett långt liv

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…