Nyhetsbrev

Sötningsmedel ökar risken för hjärtsjukdom

9 september 2022 BMJ
11 september 2022

Abstrakt

Mål

Att undersöka sambanden mellan konstgjorda sötningsmedel från alla kostkällor (drycker, men även bordssötningsmedel, mejeriprodukter etc), överlag och per typ (aspartam, acesulfamkalium och sukralos), och risken för hjärt-kärlsjukdomar (totalt, kranskärlssjukdom och cerebrovaskulär sjukdom).

Design

Populationsbaserad prospektiv kohortstudie (2009-21).

Deltagare

103 388 deltagare i den webbaserade NutriNet-Santé-kohorten (medelålder 42,2 år, 79,8% kvinnor). Kostintag och konsumtion av konstgjorda sötningsmedel bedömdes genom registrering av upprepade registreringar av 24-timmars diet, inklusive varumärke av produkter.

Huvudresultat

Samband mellan sötningsmedel och risk för hjärt-kärlsjukdom, bedömd genom justerade beräkningsmodeller.

Resultat

Totalt intag av artificiellt sötningsmedel var associerat med 9% ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar (P=0,03), och med störst risk för de som konsumerade mest. Störst risk utgjorde dessa sötningsmedel för cerebrovaskulär sjukdom (P=0,002) och de som konsumerade mest hade högre risk än de som inte konsumerade något alls. 

Aspartam ökade risken för cerebrovaskulära sjukdom (P=0,02), och acesulfamkalium och sukralos var associerade med ökad risk för kranskärlssjukdom (P=0,02). 

Hög konsumtion i denna studie var i genomsnitt 77 mg konstgjort sötningsmedel per dag, vilket är cirka 200 ml läsk (standardburk läsk är 330 ml).

Jämfört med icke-konsumenter tenderade de som konsumerade mycket vara yngre, ha ett högre BMI, var mer benägna att röka, vara mindre fysiskt aktiva och följa en viktminskningsdiet; de hade lägre totalt energiintag och lägre intag av alkohol, fetter (mättade och fleromättade), fibrer, kolhydrater, frukt och grönsaker och högre intag av salt, rött och processat kött, mejeriprodukter och drycker utan tillsatt socker.

Slutsatser – Sötningsmedel ökar risken för hjärtsjukdom

Resultaten från denna stora prospektiva kohortstudie tyder på ett potentiellt direkt samband mellan en hög konsumtion av konstgjorda sötningsmedel (särskilt aspartam, acesulfamkalium och sukralos) och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Konstgjorda sötningsmedel finns i tusentals drycker och livsmedel över hela världen, men dessa tillsatser är fortfarande ett kontroversiellt ämne och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Världshälsoorganisationen (WHO) och andra hälsomyndigheter håller för närvarande på att omvärdera dessa produkter.

Styrkor och begränsningar med denna studien

Studien baseras på en stor grupp (n=103 388) och undersökte prospektivt sambandet mellan intag av artificiellt sötningsmedel från alla kostkällor och risk för kardiovaskulär sjukdom. Det finns inget perfekt mått på att mäta konsumtion av kost, därför kan bias (partiskhet, snedvridning) inte uteslutas. Bedömningen av intaget av konstgjorda sötningsmedel som gjordes i denna studie var dock en samlad bedömning på individnivå i en stor populationsgrupp. NutriNet-Santé-studien är en epidemiologisk kohort med exakta och högkvalitativa kostdata. Kostjournaler har tidigare validerats genom intervjuer med utbildad dietist och mot biomarkörer i blod- och urin för att mäta energi- och näringsintag. Epidemiologiska studier över hela världen använder vanligtvis frågeformulär där deltagarna ska fylla i matfrekvens (kända för att vara mindre exakta än upprepade 24-timmars dietjournaler) eller ett begränsat antal registreringar av information vid studiestart.

BMJ

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Är 112 det nya 10 000? Steg och risk för demens

Next Story

Ohälsosam livsstil i barndomen påskyndar åldrandet

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…