Nyhetsbrev

Steg per dag och dödlighet bland medelålders vuxna

3 september 2021 Journal of the American Medical Association
22 september 2021

Abstrakt

Av betydelse

Steg per dag är ett meningsfullt mått för fysisk aktivitet i befolkningen. För att rekommendera strategier för antal steg är det viktigt att förstå sambandet mellan steg och kliniska mål, inklusive dödlighet.

Mål

Att uppskatta sambandet mellan steg per dag och för tidig död (ålder 41-65 år) bland män och kvinnor.

Design och deltagare

Denna prospektiva kohortstudie var en del av studien ”Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA)”. Deltagarna var i åldern 38 till 50 år och bar en stegräknare (accelerometer). Deltagarna följdes i genomsnitt i 10,8 år.

Indelning

Daglig stegfrekvens, klassificerades som låg (<7.000 steg/dag), måttlig (7.000-9.999 steg/dag) och hög (≥10.000 steg/dag) och stegintensitet, bland annat klassificerad som tid spenderad med 100 steg/min eller mer.

Resultat

Totalt 2.110 deltagare från CARDIA -studien inkluderades, med en medelålder på 45,2 år, 1.205 (57,1%) var kvinnor, och de gick i median 9.146 (7.307-11.162) steg/dag. 

Under uppföljningen dog 72 deltagare (3,4%). Jämfört med deltagare i gruppen som gick minst, var det signifikant lägre risk för dödlighet både i gruppen med måttligt antal steg och i gruppen som gick mest. Detta förhållande gällde både för kvinnor och för män. Det fanns ingen signifikant koppling mellan tid med 100 steg eller mer per minut och risk för dödlighet.

Slutsatser och relevans – steg per dag

Denna kohortstudie fann att bland medelålders män och kvinnor, uppvisade deltagare som tog 7.000 steg/dag eller mer, en lägre dödlighet jämfört med deltagare som tog färre än 7.000 steg/dag. Det fanns ingen koppling mellan stegintensitet och dödlighet.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Vilket kött är dåligt för hjärtat?

Next Story

Medelhavskost minskar risken för impotens

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…