Vilket kött är dåligt för hjärtat?

9 september 2021 Medscape, Critical Reviews in Food Science and Nutrition

Budskap att ta med:

Enligt en meta-analys kan konsumtion av processat rött kött och rött kött, men inte fågel, vara en riskfaktor för ischemisk hjärtsjukdom.

Varför det här spelar roll

Folkhälsorekommendationer bör uppmuntra till att begränsa intaget av processat rött och rött kött.

Studiens design och upplägg

Forskare vid University of Oxford och Oxford University Hospital NHS Foundation Trust genomförde en meta-analys av 13 studier (1.437.989 personer), identifierade efter en litteratursökning i elektroniska medicinska databaser.

Finansiering: Wellcome Trust under Livestock, Environment and People – LEAP -bidrag och andra.

Viktiga resultat – vilket kött är dåligt för hjärtat

För varje 50 gram intag av rött kött per dag ökade risken för ischemisk hjärtsjukdom med 9%.

För varje 50 gram intag av processat kött per dag ökade risken för ischemisk hjärtsjukdom med 18%.

Det fanns inget signifikant samband mellan intag av fågel och risken för ischemisk hjärtsjukdom. 

Begränsningar

Hur resultaten definierades varierade i studierna som inkluderades.

Medscape

Critical Reviews in Food Science and Nutrition