Nyhetsbrev

Viktminskning är gynnsamt men vissa effekter av fetma kvarstår

18 oktober 2021 Medscape
21 oktober 2021

Det är svårt för människor att helt undkomma historiken av fetma, även när de uppnått en hälsosam vikt.

Amerikaner som en gång varit feta (BMI ≥30) men senare uppnådde och upprätthöll ett hälsosamt BMI normaliserade en del riskfaktorer kopplade till fetma, men inte alla, visades i en granskning av data som samlats in från cirka 20.000 personer under en serie av åtta NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) undersökningar.

Maia P. Smith, MD, rapporterade resultaten vid den virtuella European Association for the Study of Diabetes (EASD) årsmöte 2021.

”För vissa tillstånd, till exempel högt blodtryck och dyslipidemi, verkar återhämtningen (efter en kraftig minskning av BMI) vara total, medan för andra tillstånd, som diabetes, är återhämtningen eventuell. Några återhämtar sig, men vissa gör det inte”, förklarade Smith i en intervju.

Viktminskning gynnsamt

”Viktminskning leder till återgång av alla, eller nästan, skador som orsakas av fetma hos många människor, men leder inte en total återhämtning från skadan och utplånar inte Typ 2-diabetes helt hos andra”, tillade Smith, epidemiolog, Department of Public Health and Preventive Medicine vid St. George’s University, Grenada.

”Observationen att individer som kunde behålla normal vikt efter tidigare fetma hade fortfarande större risk för diabetes jämfört med normalviktsgruppen pekar mot fetma som en metabolisk störning snarare än ett problem med kalorier in och kalorier ut ”, sa Emeny i en intervju.

Hon citerade en ny artikel som föreslog en kolhydrat-insulin-modell för fetma i stället för en energibalansmodell. Detta är dock fortfarande en aning kontroversiellt.

Emeny varnade också för att ”resultaten från denna studie jämför populationer. Utformningen och analysen tillåter inte tolkning av individuell risk till följd av viktförändringar.”

De som tidigare hade fetma kan bli av med hypertoni, dyslipidemi

Studien av Smith och medarbetare använde data som samlats in i National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), som utförs vartannat år av de amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

De använde data från åtta på varandra följande undersökningar som började 1999-2000 och fortsatte under 2013-2014, vilket gav data från nästan 40.000 vuxna som var minst 20 år gamla.

Förutom de 326 personer som varit feta någon gång tidigare under sitt liv (BMI ≥ 30) men nu hade ett hälsosamt BMI och 6.235 som konstant hade haft ett hälsosamt BMI, inkluderade de också 13.710 personer som för närvarande hade fetma. De som inte passade in i någon av dessa tre kategorier uteslöts.

Deltagarna som tidigare hade fetma var i genomsnitt 54 år, jämfört med 48 år för de med nuvarande fetma och 41 år för de som närvarande hade ett hälsosamt BMI (som aldrig haft fetma). Resultaten visade inga skillnader mellan män och kvinnor, men de som tidigare hade fetma rökte i större utsträckning.

Personerna som rapporterade ett hälsosamt BMI (18,5-24,9) efter att tidigare haft fetma, hade nuvarande prevalensnivåer för högt blodtryck och dyslipidemi (höga blodfetter) som var 8% respektive 13% högre än prevalensen för de som aldrig haft fetma – skillnader som inte var signifikanta.

Däremot hade de med ett BMI som indikerade fetma prevalensnivåer av högt blodtryck och dyslipidemi som båda var tre gånger högre än för de med ett hälsosamt BMI.

De 326 som tidigare haft fetma men nu hade ett hälsosamt BMI hade tre gånger högre prevalens av diabetes jämfört med de 6.235 som alltid haft ett hälsosamt BMI. Detta var betydligt mindre än förekomsten av diabetes bland de som för närvarande hade fetma som var mer än sju gånger högre jämfört med de som alltid haft ett hälsosamt BMI.

Alla dessa analyser justerades för potentiella förväxlingsfaktorer som ålder, kön, rökhistorik och etnicitet.

”Avsluta” fetma bättre än fortsätta med fetma

Upptäckten om att nå ett hälsosamt BMI efter att ha haft fetma, kan vända vissa men inte alla risker kopplade till fetma, påminner om effekterna vid rökning, konstaterade Smith.

”Never is better than ever”, men att sluta, eller gå ner i vikt för att nå ett hälsosamt BMI, är bättre än att vara fet”, avslutade hon.

Smith medgav också att hennes analyser inte korrigerade för de möjliga förväxlingseffekter som förändringar i kost eller fysisk aktivitet kan ha haft på observationerna. ”Varken kost eller fysisk aktivitet har en etablerad måttstock som vi kunde ha inkluderat som justerare”, förklarade hon.

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Fetma och cancer

Next Story

Immunsystemet är mest aktivt på morgonen

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…