Nyhetsbrev

Immunsystemet är mest aktivt på morgonen

19 oktober 2021 Medcape
26 oktober 2021

Migrationen (förflyttning) av dendritiska celler till lymfsystemet oscillerar (pendlar) beroende på tid på dagen, vilket tyder på att vissa klockslag kan kopplas till högre immunsystemsaktivitet.

Värt att veta om immunsystemet:

Immunsystemets aktivitet stiger och sjunker under en dag, enligt ny forskning publicerad i Nature Immunology.

Migrationen (förflyttning) av dendritiska celler till lymfkörtlarna förändras under en period av 24 timmar som ett resultat av dygnsrytm.

Forskare från Genèves universitet och Ludwig-Maximilians universitet (München) identifierade flera molekyler, till exempel kemokiner (en typ av cytokiner, vilka har till uppgift att vid en infektion locka till sig och aktivera leukocyter – vita blodkroppar. Detta gör de genom att skapa en kemisk gradient som guidar leukocyterna mot inflammationshärden, en process kallad kemotaxis), som är involverade i denna migrationsprocess. Överföring av dessa molekyler regleras av ”klockorna” som styr dygnsrytmen.

Hos möss, som är nattaktiva, sågs toppar i migrationsprocessen under mössens vilofas på eftermiddagen, strax innan aktiviteten återupptogs.

Immunsystemet är mest aktivt på morgonen

Forskare utvärderade sedan mänskliga hudceller som tagits från patienter vid olika tidpunkter på dygnet och fann att migrationsprocessen nådde sin topp tidigt på morgonen.

Resultaten tyder på att tidpunkten på dygnet kan vara en faktor att ta hänsyn till i framtiden med anledning av när man ska administrera vaccin eller ge immunterapi.

Detta är en sammanfattning av artikeln ”The Human Immune System Is an Early Riser”, publicerad av universitetet i Genève den 18 oktober. Hela artikeln finns på unige.ch.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Viktminskning är gynnsamt men vissa effekter av fetma kvarstår

Next Story

Sötningsmedel ökar aptiten hos kvinnor och personer med fetma

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…