Kort sömn ökar demensrisk

Människor som sover mindre än 6 timmar per natt när dom är i 50 - 60-årsåldern verkar vara mer benägna att utveckla demens än de som sover minst 7 timmar varje natt, enligt en ny studie.

Läs mer

En drink per dag ökar risken för förmaksflimmer

Till skillnad från andra hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt, var även ett måttligt alkoholintag motsvarande 1,2 drinkar / dag kopplat till en ökad risk för förmaksflimmer, vilket måste tas i beaktande i det förebyggande arbetet för att förhindra uppkomst av förmaksflimmer.

Läs mer

Hälsosam livsstil minskar risken för Alzheimers

Resultaten från två studier där man satt poäng efter hur hälsosam deltagarnas livsstil var, visade att de som hade den mest hälsosamma livsstilen hade 60% lägre risk att drabbas av Alzheimers jämfört med de med minst hälsosam livsstil (Neurology).

Läs mer