En hälsosam livsstil ger fler friska år i livet

Av 16 olika livsstilar konstaterades 4 st som särskilt avgörande för om du riskerar att bli sjuk i förtid eller inte - Rökning, BMI (kroppsmassa-index), Fysisk aktivitet och Alkoholkonsumtion. Livsstilarna poängsattes och de som fick sämst totalpoäng förlorade nästan 10 sjukdomsfria år.

Läs mer