Nyhetsbrev

Livsstil - Page 2

Kan vi påverka åldrandet?

23 december 2022
Under många år har man trott att åldrandeprocessen är oundviklig och att åldersrelaterade sjukdomar inte kan förebyggas eller vändas. Gerovetenskap syftar till att hitta sätt att ändra detta genom att fördröja uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar eller genom att förlänga livslängden.…

Riskfaktorer i barndomen leder till stroke i unga år

21 augusti 2022
I denna studie kopplades aterosklerotiska riskfaktorer (ärftlighet, högt blodtryck, höga blodfetter, kost, bukfetma, för lite motion, diabetes, rökning, inflammation) i barndomen till en 10-faldigt ökad risk för stroke i 30-40-årsåldern.…

Många missar möjligheten att förebygga demens

23 maj 2022
Nästan hälften av alla amerikaner 45 år och äldre har påverkningsbara riskfaktorer för Alzheimers sjukdom och relaterade demenssjukdomar, som högt blodtryck, låga nivåer av fysisk aktivitet, och fetma, visar forskning.…

Sömnbrist leder till bukfetma

31 mars 2022
En kontrollerad studie av unga vuxna med sömnbrist har gett de första bevisen på ett orsakssamband som kopplar sömnbrist till bukfetma och till skadligt visceralt fett eller "bukfett".…

Länkad annons

Nyhetsbrev