Sömnbrist leder till bukfetma

En kontrollerad studie av unga vuxna med sömnbrist har gett de första bevisen på ett orsakssamband som kopplar sömnbrist till bukfetma och till skadligt visceralt fett eller "bukfett".

Läs mer

En hälsosam livsstil ger fler friska år i livet

Av 16 olika livsstilar konstaterades 4 st som särskilt avgörande för om du riskerar att bli sjuk i förtid eller inte - Rökning, BMI (kroppsmassa-index), Fysisk aktivitet och Alkoholkonsumtion. Livsstilarna poängsattes och de som fick sämst totalpoäng förlorade nästan 10 sjukdomsfria år.

Läs mer