Nyhetsbrev

Effekter av tidsbegränsad ätning på viktnedgång

28 september 2020 Journal of the American Medical Association
29 januari 2021

Abstrakt

Av betydelse 

Effekt och säkerhet vid tidsbegränsad ätning har inte undersökts tidigare i några stora randomiserade (lottade) studier.

Målsättning

Att utvärdera effekten av 16:8-timmars tidsbegränsad ätning (fasta 16 tim, äta 8 tim) på viktminskning och metaboliska riskmarkörer.

Genomförande

Deltagarna randomiserades så att måltidstidsgruppen instruerades att äta 3 måltider per dag, och TRE-gruppen (Tidsbegränsad ätning) instruerades att äta ad libitum (så mycket man önskar) mellan kl 12.00 och 20.00, och helt avstå från kaloriintag mellan kl 20.00 till kl 12.00 dagen därpå.

Design och deltagare 

Denna 12-veckors randomiserade studie inkluderade både män och kvinnor i åldrarna 18-64 år med ett kroppsmassindex (BMI) mellan 27 och 43.

Utfall

Det primära resultatet var viktminskning. Sekundära resultat inkluderade viktförändring, kroppsfett, fastande insulin, fastande glukos, hemoglobin, uppskattat energiintag, total energiförbrukning och energiförbrukning i vila.

Resultat

Totalt inkluderades 116 deltagare (medelålder 46,5 år; 60,3% var män) i studien. 

En signifikant viktminskning noterades i TRE-gruppen (-0,94 kg; P=0.01), men ingen signifikant skillnad i måltidstidsgruppen (-0,68 kg; P=0,07) och inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna (-0,26 kg; P=0,63).

I den gemensamma gruppen (n = 25 TRE, n = 25 CMT) noterades en signifikant viktminskning inom TRE-gruppen (-1,70 kg; P<0.001).
Inga signifikanta förändringar konstaterades för någon av de sekundära resultaten (viktförändring, kroppsfett, fastande insulin, fastande glukos, hemoglobin, uppskattat energiintag, total energiförbrukning och energiförbrukning i vila) inom grupperna eller mellan grupper. Det var ingen skillnad i uppskattat energiintag mellan grupperna.

Slutsatser och relevans – tidsbegränsad ätning

Tidsbegränsad ätning, utan andra interventioner eller åtgärder, är inte effektivare för att gå ned i vikt än det är att äta genom hela dagen.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Intag av rött kött och risk för hjärt-kärlssjukdom

Next Story

Medelhavsdiet skydd mot fettlever

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…