Effekter av tidsbegränsad ätning på viktnedgång

28 september 2020 Journal of the American Medical Association

Abstrakt

Av betydelse 

Effekt och säkerhet vid tidsbegränsad ätning har inte undersökts tidigare i några stora randomiserade (lottade) studier.

Målsättning

Att utvärdera effekten av 16:8-timmars tidsbegränsad ätning (fasta 16 tim, äta 8 tim) på viktminskning och metaboliska riskmarkörer.

Genomförande

Deltagarna randomiserades så att måltidstidsgruppen instruerades att äta 3 måltider per dag, och TRE-gruppen (Tidsbegränsad ätning) instruerades att äta ad libitum (så mycket man önskar) mellan kl 12.00 och 20.00, och helt avstå från kaloriintag mellan kl 20.00 till kl 12.00 dagen därpå.

Design och deltagare 

Denna 12-veckors randomiserade studie inkluderade både män och kvinnor i åldrarna 18-64 år med ett kroppsmassindex (BMI) mellan 27 och 43.

Utfall

Det primära resultatet var viktminskning. Sekundära resultat inkluderade viktförändring, kroppsfett, fastande insulin, fastande glukos, hemoglobin, uppskattat energiintag, total energiförbrukning och energiförbrukning i vila.

Resultat

Totalt inkluderades 116 deltagare (medelålder 46,5 år; 60,3% var män) i studien. 

En signifikant viktminskning noterades i TRE-gruppen (-0,94 kg; P=0.01), men ingen signifikant skillnad i måltidstidsgruppen (-0,68 kg; P=0,07) och inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna (-0,26 kg; P=0,63).

I den gemensamma gruppen (n = 25 TRE, n = 25 CMT) noterades en signifikant viktminskning inom TRE-gruppen (-1,70 kg; P<0.001).
Inga signifikanta förändringar konstaterades för någon av de sekundära resultaten (viktförändring, kroppsfett, fastande insulin, fastande glukos, hemoglobin, uppskattat energiintag, total energiförbrukning och energiförbrukning i vila) inom grupperna eller mellan grupper. Det var ingen skillnad i uppskattat energiintag mellan grupperna.

Slutsatser och relevans – tidsbegränsad ätning

Tidsbegränsad ätning, utan andra interventioner eller åtgärder, är inte effektivare för att gå ned i vikt än det är att äta genom hela dagen.

Journal of the American Medical Association