Nyhetsbrev

Medelhavsdiet skydd mot fettlever

18 januari 2021 Gut
7 februari 2021

Abstrakt

Målsättning

Att undersöka effekten av grön Medelhavsdiet (MED), som begränsats ytterligare gällande rött och processat kött, men mer berikad med gröna växter och polyfenoler, på personer med icke-alkoholorsakad fettleversjukdom, för att se om intrahepatiskt fett (IHF) minskar.

Design

I denna randomiserade studie som pågick under 18 månader, DIRECT-PLUS, indelades 294 deltagare med bukfetma / dyslipidemi (höga blodfetter) till hälsosamma kostråd (HDG), till Medelhavsdiet (MED) och till grön Medelhavsdiet (grön-MED), samt att det ingick fysisk aktivitet i alla grupperna. 

Båda Medelhavsdiet-grupperna konsumerade 28 g valnötter / dag (+440 mg polyfenoler* / dag tillhandahålls).
Gröna Medelhavsdiet-gruppen konsumerade dessutom grönt te (3-4 koppar / dag) och Mankai (en Wolffia globosa vattenväxt, 100 g / dag i frysta kuber) som en shake (totalt 1240 mg polyfenoler / dag). Procent intrahepatiskt fett över 18 månader mättes kontinuerligt med Proton Magnetisk Resonans Spektroskopi (MRS).

Resultat

Deltagarna 51 år; 88% män; kroppsmassindex (BMI) = 31,3 kg / m2; median IHF% = 6,6%; medelvärde IHF% = 10,2%; 62% med fettleversjukdom. 

Sammantaget minskade prevalensen av fettleversjukdom till:
54,8% genom hälsosamma kostråd (HDG), 47,9% med Medelhavsdiet (MED) och till 31,5% genom grön Medelhavsdiet (grön-MED) (p = 0,012 mellan grupperna). 

Även om viktminskning i båda MED-grupperna var jämförbar så nådde gruppen i den gröna Medelhavsdieten nästan dubbelt så stor procentuell minskning av intrahepatiskt fett (grön MED -38,9%), jämfört med medelhavsgruppen (MED -19,6%) och hälsosamma kostråd  (HDG -12,2 %; p <0,001). Efter 18 månader hade båda Medelhavsdieterna signifikant högre polyfenolnivåer i plasma jämfört med hälsosamma kostråd (HDG). 

Mer förlust av fettlever var oberoende kopplat till ett ökat intag av Mankai och valnötter, och till en minskad konsumtion av rött / processat kött, förbättrad serumfolat och biomarkörer för adipokiner / lipider, förändringar i mikrobiomsammansättning (tarmfloran, beta-mångfald) och specifika bakterier (p <0,05 för alla jämförelser).

Slutsats – Medelhavsdiet skydd mot fettlever

Den nya föreslagna strategin med grön Medelhavsdiet, förstärkt med gröna växtbaserade proteiner / polyfenoler som Mankai, grönt te och valnötter, och begränsad i rött / processat kött kan fördubbla minskningen av fettlever jämfört med andra hälsosamma näringsstrategier och halvera icke-alkoholorsakad fettleversjukdom.

* Polyfenoler finns i bl.a frukter, bär, grönsaker, kryddor, kakao, oliver, mörk choklad, te, kaffe och rött vin.

Gut

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Effekter av tidsbegränsad ätning på viktnedgång

Next Story

Fysisk aktivitet skyddar mot cerebrovaskulära incidenter

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…