Nyhetsbrev

Nobelpristagare: Mjölk och nötkött kopplat till kolorektal cancer

19 april 2021 Medscape, 23 mars 2021 Proceedings of the National Academy of Sciences
8 augusti 2021

BMMF* (Bovine meat and milk factors) – de nyligen upptäckta sjukdomsframkallande ämnena som finns i mjölkprodukter och nötkött, kan spela en roll i utvecklingen av kolorektalcancer, visar tyska forskare.

Forskarteamet leddes av Harald zur Hausen, doktor, tyska cancerforskningscentret, Heidelberg, Tyskland, som fick Nobelpriset i fysiologi och medicin 2008 för sin upptäckt av humant papillomvirus (HPV) roll för utvecklingen av livmoderhalscancer.

Teamet har undersökt kopplingen mellan BMMF och kolorektalcancer i några år, och den senaste studien publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences den 23 mars.

”Resultaten stöder vår hypotes att konsumtionen av mjölk och nötkött har ett  orsakssamband till utvecklingen av tjocktarmscancer”, säger Hausen i ett pressmeddelande.

Sjukdomsframkallande ämnen, finns i tumörens nära omgivning

BMMF är infektiösa ämnen som förekommer som cirkulära singel strängar av DNA och har en anmärkningsvärd likhet med sekvenserna av vissa bakterieplasmider.

För några år sedan hittade Hausen och hans kollegor dessa patogena (sjukdomsframkallande) ämnen hos patienter med koloncancer, i tumörens omedelbara närhet.

De lade därför fram hypotesen att BMMF kan utlösa kronisk lokal inflammation, vilket i sin tur kan orsaka genetiska mutationer via oxidativ stress och leda till utveckling av cancer på lång sikt.

De tyska forskarna kunde också visa in vitro-modeller (provrörsmodeller) att BMMF multipliceras i humana celler där H1MSB.1 Rep-proteinet, som krävs för deras replikering, syntetiseras.

I sin senaste studie analyserade forskarna vävnadsprover från patienter med kolorektalcancer och från individer utan cancer.

De fann att BMMF kunde utlösa kronisk inflammation i tarmvävnaden hos cancerpatienter, vilket visas via närvaron av proinflammatoriska makrofager.

De använde också anti-Rep-antikroppar för att visa att Rep-protein fanns runt och inuti makrofagerna. Hos cancerpatienter var 7,3% av alla tarmceller i miljön runt tumören positiva för Rep jämfört med bara 1,7% av dem i kontrollgruppen.

Dessutom rapporterade forskarna ökade nivåer av reaktiva syrearter i närheten av Rep-positiva celler.

”Dessa syreradikaler främjar utvecklingen av genetiska förändringar”, säger Hausen.

Inflammationen var särskilt lokaliserad i omedelbar närhet av körtlarna i tarmvecken, där tarmens stamceller, vilka är ansvariga för den kontinuerliga nybildningen av tarmslemhinna, finns.

”Vi tänker därför på BMMF som indirekta cancerframkallande ämnen, av vilka några troligen kommer att ha en inverkan på celldelningen i tarmslemhinnan under årtionden,” förklarade Hausen.

Han antar att infektion med BMMF vanligtvis sker tidigt i livet. Det ”öppnar upp möjligheten till tidig intervention”, menar han.

Tidig upptäckt av BMMF kan möjliggöra identifiering av individer som är särskilt utsatta och att erbjuda dessa personer löpande screening för koloncancer.

Forskarna betonar dock att ytterligare studier kommer att krävas för att bekräfta dessa resultat.

Mjölk och nötkött kopplat till kolorektal cancer

De tror ändå att BMMF kan hjälpa till att förklara sambandet mellan konsumtion av rött kött och mejeriprodukter och andra cancerformer och sjukdomar, särskilt bröst-, prostata- och lungcancer.

Slutligen kunde de sjukdomsframkallande ämnen delvis förklara den förebyggande effekten av antiinflammatoriska läkemedel såsom acetylsalicylsyra och ibuprofen, på förekomsten av koloncancer och andra cancerformer, genom minskning av kronisk inflammation.

* Bovine Meat and Milk Factors (BMMF) är DNA-molekyler som finns i nötkött och komjölk och som har kopplats till utvecklingen av cancer – särskilt kolorektalcancer och bröstcancer.

Medscape

Proceedings of the National Academy of Sciences

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Inflammatorisk kost ökar risk för demens

Next Story

Omega-3 minskar inte risken incidenter hos hjärtkärlpatienter

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…