Kopplingen rött kött och diabetes

21 november 2023 Medscape

Konsumtion av rött kött, oavsett om det är processat eller inte, är kopplat till en högre risk för att utveckla typ 2-diabetes. Denna koppling bekräftades av en ny studie som publicerades i oktober i The American Journal of Clinical Nutrition, en dataanalys av nästan 217 000 personer som följdes under tre decennier. ”Vår studie stödjer de nuvarande kostrekommendationerna om att begränsa konsumtionen av rött kött och belyser vikten av alternativa proteinkällor för att förebygga typ 2-diabetes”, skriver forskarna.

Konsumtion och risk

Studien inkluderade män och kvinnor som deltog i Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II eller Health Professionals Follow-up Study. Frågeformulär användes för att samla in data vartannat till vart fjärde år om frekvensen av specifik matkonsumtion. Information om uppkomsten av sjukdomar och om olika hälsorelaterade aspekter samlades in vartannat år.

De som konsumerade mer rött kött hade ett högre BMI, högre totalt energiintag och större sannolikhet att vara rökare. De var mindre fysiskt aktiva och mindre benägna att ta vitamintillskott. Under uppföljningen registrerades 22 761 fall av typ 2-diabetes.

Kopplingen mellan konsumtion av processat kött och rött kött och en högre risk för diabetes observerades i alla studierna när de analyserades separat men också gemensamt. Personerna som konsumerade mest rött kött hade en 2% högre risk att utveckla diabetes, jämfört med de som konsumerade minst. Riskökningarna förknippade med processat kött och rött kött var 51% respektive 40%. En extra portion processat rött kött per dag var förknippat med en 1,46 gånger högre risk för diabetes. Denna risk var 1,24 gånger högre för obearbetat rött kött och 1,28 gånger högre för båda typerna av kött i kombination.

Alternativ är bättre

Genom att analysera alternativa proteinkällor upptäckte forskarna att nötter och baljväxter är förknippade med störst minskning för risk för diabetes. ”Denna upptäckt överensstämmer med bevisen som visar att källor till omättade fettsyror och antioxidanter har gynnsamma effekter på glykemisk kontroll, insulinsvar och inflammation”, förklarar de. Genom att ersätta en portion processat rött kött, obearbetat rött kött eller en kombination av de två med en portion torr frukt eller baljväxter sänks risken för att utveckla diabetes med 30%, 41% respektive 29%. Att ersätta rött kött med en portion mejeriprodukter var också förenat med en minskad risk.

Bekräftelse – rött kött och diabetes

Flera biologiska mekanismer kan bidra till den ökade risken för typ 2-diabetes hos personer som konsumerar rött kött. Den höga halten av mättade fetter (eller den relativt låga halten av fleromättade fetter), hemjärn eller den höga nitrathalten i bearbetat rött kött kan spela en roll. Ett starkt positivt samband mellan konsumtion av detta kött, särskilt när det processats, och uppkomsten av diabetes har redan framkommit från andra studier, inklusive ett försök som genomfördes för flera år sedan i samma studiegrupper. ”I den aktuella studien ville vi titta på denna koppling i samma tre grupper mer i detalj, med över 9000 ytterligare fall av typ 2-diabetes dokumenterade med omfattande uppföljning”, förklarar forskarna.

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.