Nyhetsbrev

”Kroppen motarbetar” när man vill gå ner i vikt

27 januari 2022 Medscape, Obesity
1 februari 2022

Metabolisk anpassning – en bromsning av ämnesomsättningen som svar på viktminskning – förlänger tiden för viktnedgång, enligt en ny studie på kvinnor (medelålder 36 år) med övervikt.

Alla de 65 stillasittande unga och medelålders kvinnor med övervikt som var satta på en lågkaloridiet (800 kalorier/dag) nådde sin målvikt motsvarande ett BMI ≤ 25 kg/m2, efter 66 till 252 dagar.

Men kvinnan med den största metabola anpassningen behövde stå på dieten i ytterligare 70 dagar, jämfört med en kvinna utan metabol anpassning, för att nå BMI målet, efter att ha korrigerat följsamheten till dieten.

Studien av Catia Martins, PhD, och kollegor publicerades den 27 januari i Obesity.

Kroppen motarbetar när man gå ner i vikt

”Även om att följa dieten helt klart är den viktigaste faktorn för att nå viktminskningsmålen”, skriver Martins och kollegor, ”är de aktuella resultaten av stor klinisk betydelse eftersom det innebär att individer som kämpar för att uppnå viktminskningsmål, trots att man följer en viktminskningsdiet, kan ”lida” av en metabol anpassning under aktiv viktminskning.”

Av den anledningen måste läkare överväga om metabol anpassning förekommer när de stöter på patienter som har svårt att gå ned i vikt, avslutar de.

Goda nyheter: Metabolisk anpassning upphör när vikten stabiliseras

”Denna studie visar att om det tar längre tid än förväntat av en intervention (ex viktminskningsdiet) för att uppnå ett viktminskningsmål kan det bero på metabol anpassning, även efter att man har fastställt att dieten har följts,” sammanfattade Martins.

Metabolisk anpassning när man går på en diet innebär att det är svårare att gå ned det sista kilot än vad det är att gå ner det första eftersom när viktminskningen fortgår så ökar den metaboliska anpassningen, noterar hon.

Men ”den goda nyheten är att denna mekanism försvinner när vikten har stabiliserats (en ny energibalans är etablerad), och det är inte en prediktor för viktåtergång på sikt”, konstaterade Martins, docent i näringsvetenskaplig forskning, University of Alabama, Birmingham, USA.

Gruppen publicerade en studie i augusti 2020 som visade att metabol anpassning inte innebär viktåtergång efter 1 år, och en annan studie publicerad några månader tidigare, i maj 2020, som visade att metabol anpassning inte är ett hinder för bibehålla viktnedgången.

De aktuella studieresultaten ”ger ytterligare bevis på hur fysiologin gör motstånd när människor försöker gå ner i vikt”, säger David B. Sarwer, PhD, chef för Center for Obesity Research and Education vid College of Public Health vid Temple University i Philadelphia, Pennsylvania, som inte var involverad i studien, i ett pressmeddelande från Obesity Society.

”Ett oräkneligt antal miljövariabler och andra sociala hälsofaktorer gör också viktminskning och att bibehålla viktnedgången utmanande för många personer”, tillade Sarwer.

”Ändå är det viktigt att komma ihåg att även en blygsam viktnedgång på 5% av den ursprungliga kroppsvikten – mycket mindre än vad som har setts i denna studie – är förknippad med kliniskt signifikanta förbättringar av viktrelaterade hälsoproblem för många personer”, betonade han.

16% viktminskning efter 5 veckor med en diet av 800-kalorier/dag

Det är oklart om metabol anpassning bidrar till motståndskraften mot viktminskning genom att förlänga den tid som krävs för att uppnå viktminskningsmålet.

För att undersöka detta analyserade Martins och hennes forskarkollegor data från 65 kvinnor i åldern 20 till 41 år (medelålder 36), som hade ett medel-BMI på 28,6 kg/m2 och som hade deltagit i två studier (ROMEO och JULIET) utförda vid Martins institution.

Deltagarna fick mat från centrets forskningskök som innehöll 20% till 22% fett, 20% till 22% protein och 56% till 58% kolhydrater.

I genomsnitt var kvinnornas följsamhet till dieten 64% och de gick ner 12,5 kg (en viktminskning på 16%) under 155 dagar.

Metabolisk anpassning mättes 4 veckor efter viktstabilisering efter att viktminskningsmålet uppnåtts.

I genomsnitt var deltagarnas viloförbränning efter viktminskning 46 kcal lägre än vad som kunde förväntas för deras uppnådda lägre kroppsvikt.

Metabolisk anpassning efter viktminskning var en signifikant prediktor för tiden det tog till att nå viktminskningsmålet, efter justering för viktminskningmål, energiunderskott och följsamhet till dieten (P < 0,001).

Studiens resultat kanske inte kan generaliseras till män, äldre personer eller personer med ett högre BMI än vad som undersöktes i studien, så ytterligare forskning behövs i en bredare befolkning, avslutar forskarna.

Medscape

Obesity

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Antibiotikaresistens kopplat till 1,2 miljoner dödsfall globalt under 2019

Next Story

Rask promenad kopplad till lägre risk för hjärtsvikt

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…