Mer bevis för att ultraprocessad mat är skadligt för hjärnan

1 augusti 2022 Medscape

Ny forskning tyder på att en diet rik på ultraprocessade livsmedel (UPF) är skadligt för den åldrande hjärnan.

Resultat från den brasilianska studien (ELSA-Brasil), som inkluderade deltagare i åldern 35 år och äldre, visade att ett högre intag av ultraprocessade livsmedel var signifikant associerat med en snabbare nedgång i kognitiv funktion.

”Baserat på dessa fynd kan läkare råda patienter att laga mat hemma och välja färska ingredienser istället för att köpa färdiga måltider och snacks,” säger en av de deltagande forskarna Natalia Goncalves, PhD, University of São Paulo Medical School, Brasilien.

Resultaten presenterades vid Alzheimers Association International Conference (AAIC) 2022 och stämmer överens med resultaten från en annan studie som publicerades förra veckan i Neurology. Den studien kopplade en diet med hög andel ultraprocessade livsmedel, till en ökad risk för demens.

Ökande konsumtion globalt

Ultraprocessade livsmedel är väldigt manipulerade, med många tillsatta ingredienser, inklusive socker, fett och salt, och med ett lågt innehåll av protein och fiber. Exempel på ultraprocessade livsmedel är läsk, chips, choklad, godis, glass, sötade frukostflingor, förpackade soppor, kycklingnuggets, korv, pommes frites och många fler.

Under de senaste 30 åren har det skett en stadig ökning av konsumtionen av ultraprocessade livsmedel över hela världen. Dessa produkter anses inducera systemisk inflammation och oxidativ stress och har kopplats till en mängd olika åkommor, såsom övervikt/fetma, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Ultraprocessade livsmedel kan också vara en riskfaktor för kognitiv försämring, även om data är knapphändiga gällande dess effekt på hjärnan.

För att undersöka vilken påverkan ultraprocessade livsmedel har på hjärnan, utvärderade Goncalves och kollegor data från 10 775 vuxna (medelålder, 50,6 år; 56% kvinnor) som deltog i ELSA-Brasil-studien. De utvärderades i tre omgångar (2008–2010, 2012–2014 och 2017–2019).

Information om kost erhölls via frågeformulär med matfrekvens och inkluderade information om konsumtion av oprocessade livsmedel, minimalt processade livsmedel och ultraprocessade livsmedel.

Kognitiv prestation utvärderades med hjälp av ett standardiserat batteri av tester.

Betydande nedgång

Man använde olika beräkningsmodeller som justerades för sociodemografiska, livsstils- och kliniska variabler, och forskarna utvärderade sambandet mellan ultraprocessade livsmedel som en procentandel av det totala antalet dagliga kalorier, med kognitiv prestation över tid.

Under en uppföljning på median 8 år var ett högre intag av ultraprocessade livsmedel associerat med en signifikant minskning av kognitionen (P = 0,003) och exekutiva funktioner (handlingsförmåga, handlar om att tänka ut, planera och utföra en handling, P = 0,015).

”Deltagare som rapporterade konsumtion av mer än 20% av de dagliga kalorierna från ultraprocessade livsmedel hade en 28% snabbare kognitiv nedgång och en 25% snabbare minskning av den exekutiva funktionen jämfört med de som rapporterade att de åt mindre än 20% av de dagliga kalorierna från ultraprocessade livsmedel,” rapporterade Goncalves.

”Med tanke på en person som äter totalt 2000 kcal om dagen, är 20% av dagliga kalorier från ultraprocessade livsmedel ungefär två KitKat, eller fem skivor bröd, eller ungefär en tredjedel av en påse chips”, förklarade hon.

Goncalves noterade att anledningarna till att ultraprocessade livsmedel kan skada hjärnan är fortfarande ett ”mycket relevant men inte särskilt välstuderat ämne.”

Hypoteser inkluderar sekundära effekter från cerebrovaskulära lesioner eller kroniska inflammationsprocesser. Fler studier behövs för att undersöka möjliga mekanismer som kan förklara hur ultraprocessade livsmedel leder till skada på hjärnan, sa hon.

”Besvärande men inte överraskande” – ultraprocessad mat är skadligt för hjärnan

I en kommentar till studien säger Percy Griffin, PhD, Director of scientific engagement for the Alzheimer’s Association, att det finns ”ökande bevis för att det vi äter kan påverka våra hjärnor när vi åldras.”

Han tillade att många tidigare studier har föreslagit att det som är bäst för hjärnan är att äta en hjärt-hälsosam, balanserad kost som har lågt innehåll av processade livsmedel och högt innehåll av oprocessade, näringsrika livsmedel, som grönsaker och frukt.

”Dessa nya data från Alzheimers Association International Conference tyder på att äta en stor mängd ultraprocessad mat avsevärt kan påskynda kognitiv nedgång”, säger Griffin, som inte var involverad i studien.

Han noterade att en ökning av tillgången och konsumtionen av snabbmat, processad mat och ultraprocessade livsmedel beror på ett antal socioekonomiska faktorer, inklusive låg tillgång till hälsosam mat, mindre tid att laga mat från grunden och inte ha råd med oprocessade livsmedel.

”Ultraprocessade livsmedel utgör mer än hälften av amerikaners kostvanor. Det är oroande men inte överraskande att se ny data som tyder på att dessa livsmedel avsevärt kan påskynda kognitiv nedgång,” sa Griffin.

”Den goda nyheten är att det finns steg vi kan vidta för att minska risken för kognitiv försämring när vi åldras. Dessa inkluderar att äta en balanserad kost, träna regelbundet, sova gott, hålla sig kognitivt engagerad, skydda mot huvudskador, inte röka och hantera hjärthälsan”, tillade han.

Tidigare forskning har föreslagit att den största fördelen är att engagera sig i kombinationer av dessa livsstilsförändringar och att de är fördelaktiga i alla åldrar, noterade han.

”Även om du börjar med en eller två hälsosamma förändringar, så tar du ett steg i rätt riktning. Det är aldrig för sent att införliva dessa nya hälsosamma vanor i ditt liv,” avslutar Griffin.

Medscape