Nyhetsbrev

Nitriter och nitrater och risken för cancer

19 april 2022 Medscape
2 maj 2022

Viktiga poäng att ta med:

– En fransk studie undersökte sambandet mellan intag av nitriter och nitrater (alla typer kombinerades) och risken för cancer.

– Data från mer än 100 000 personer analyserades, med resultaten som visade en ökning med nära 25% i risken för bröstcancer bland dem som ofta konsumerade nitrathaltiga livsmedel i sin kost och en ökning med nära 60% i risken för prostatacancer bland dem som ofta konsumerade nitrithaltiga livsmedel. Nitriter och nitrater används som tillsats i exempelvis charkprodukter.

– Inget samband påvisades med avseende på exponering för naturliga källor av nitriter och nitrater.

Varför är detta viktigt?

Nitriter och nitrater förekommer naturligt i vatten och jord, men de används också som konserveringsmedel i processat kött. Även om resultaten måste bekräftas av andra större prospektiva studier, tillför de verkligen nytt bränsle i den livliga debatten om ett potentiellt förbud mot användningen av dessa tillsatser. Olika internationella folkhälsomyndigheter rekommenderar redan att man begränsar konsumtionen av livsmedel som innehåller kontroversiella tillsatser.

Metodik

Studien inkluderade vuxna från den pågående NutriNet-Santé studien, som påbörjades 2009 (medianuppföljning 6,7 år).

Exponeringen för nitriter och nitrater analyserades utifrån deltagarnas konsumtion under 24 timmar, vilket fastställdes med hjälp av en databas för livsmedelssammansättning och de aktuella produkternas handelsnamn och märken.

Viktigaste resultaten – Nitriter och nitrater och risken för cancer

Av de 101 056 var 78,5% kvinnor och medelåldern vid start var 42,3 år. Medelintaget under 24 timmar var 5,5 per individ.

I hela gruppen diagnostiserades 3 311 fall av cancer under uppföljningen. Jämfört med de som inte konsumerade livsmedel som innehåller nitrater i form av livsmedelstillsatser, hade de största konsumenterna av livsmedel innehållande nitrater en 24% högre risk att utveckla bröstcancer, särskilt före klimakteriet (P = 0,02), och särskilt när de exponerades för kaliumnitrat.

Risken för prostatacancer ökade med 58% (P = 0,008), och högst risk vid exponering för natriumnitrit.

Risken att utveckla kolorektal cancer ökade inte signifikant av dessa båda tillsatser. Författarna antog att studien saknade statistisk bärighet (power) för dessa analyser.

Inget samband påvisades mellan konsumtion av nitriter eller nitrater från naturliga källor och utveckling av cancer. Nitrat finns bland annat naturligt i gröna bladväxter som till exempel spenat, sallad och ruccola. Nitrit finns också naturligt i grönsaker, men i mycket mindre mängder än nitrat.

Författarna antyder att dessa konserveringsmedel kan leda till bildning av N-nitros-föreningar, som är potentiellt cancerframkallande ämnen för människor.

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Nya studier bekräftar att grönsaker skyddar och rött kött orsakar cancer

Next Story

WHO-rapport: Övervikt och fetma epidemi i Europa

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…