Nyhetsbrev

Sambandet mellan svavel-mikrobiell diet och kolorektal cancer

12 november 2021 Journal of the American Medical Association
24 november 2021

Abstrakt

Av betydelse 

Svavelmetaboliserande bakterier som reducerar svavel i dieten till vätesulfid har kopplats ihop med kolorektal cancer. Det finns dock begränsade studier som undersöker sambandet mellan kost och svavelmetaboliserande bakterier för utveckling av kolorektal cancer.

Målsättning

Att utveckla kostpoäng som korrelerar med svavelmetaboliserande tarmbakterier och att undersöka sambandet med risken för kolorektal cancer.

Design och deltagare 

Denna prospektiva kohortstudie inkluderade data från Health Professionals Follow-up Study (1986–2014), Nurses’ Health Study (1984–2016) och Nurses’ Health Study II (1991–2017). Deltagarna var amerikansk manlig vårdpersonal och kvinnliga sjuksköterskor som inte hade inflammatorisk tarmsjukdom och cancer vid studiestart, och med ett antal av deltagare som lämnade avföringsprover mellan 2012 och 2014. Statistisk analys genomfördes från 1 september 2020 till 1 juni, 2021.

Exponering

Ett kostmönster, bedömt genom ett frågeformulär med matfrekvens, som till stor del korrelerade med 43 svavelmetaboliserande bakterier.

Huvudresultat

Incident (nyinsjuknande) kolorektal cancer.

Resultat – diet och kolorektal cancer

Bland 214.797 deltagare bestående av 46.550 män (medelålder 54,3 år) och 168.247 kvinnor (medelålder 43 år), dokumenterades 3.217 fall av kolorektal cancer (1,5 %) under uppföljningen. . 

Den svavelmikrobiella dieten kännetecknades av ett högt intag av lågkaloridrycker, pommes frites, rött kött och processat kött och lågt intag av frukt, gula grönsaker, fullkorn, baljväxter, bladgrönsaker och korsblommiga grönsaker. 

Efter justering för andra riskfaktorer var en högre följsamhet till den svavelmikrobiella kosten associerad med en ökad risk för kolorektal cancer, när man jämförde de med högst dietpoäng med de med lägst poäng. 

När det bedömdes var cancern satt i tarmen, kunde en hög följsamhet till den svavelmikrobiella kosten (lågkaloridrycker, pommes frites, rött kött och processat kött) kopplas till kolorektal cancer i distala tjocktarmen (den nedre delen av tjocktarmen) men inte till kolorektal cancer i den proximal delen (övre, första delen av tjocktarmen).

Slutsatser och relevans 

Följsamhet till den svavelmikrobiella dieten (ett högt intag av lågkaloridrycker, pommes frites, rött kött och processat kött) var associerad med en ökad risk för koloncancer, vilket tyder på en potentiell indirekt koppling av svavelmetaboliserande bakterier för sambandet mellan diet och kolorektal cancer. Ytterligare forskning behövs för att bekräfta dessa fynd och för att fastställa de underliggande mekanismerna.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Animaliskt fett kopplat till högre risk för stroke, vegetabiliskt fett till lägre

Next Story

Tid på dagen vid immunterapi påverkar överlevnaden

Latest from Kost

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…