Nyhetsbrev

Sockersötade drycker ökar risken för levercancer

8 augusti 2023 JAMA
10 augusti 2023

Sammanfattning

Är ett högre intag av sockersötade drycker kopplat till en ökad risk för levercancer eller att dö i kronisk leversjukdom?

Hos I98 786 postmenopausala kvinnor som man följde i nästan 21 år, fann man att jämfört med att konsumera 3 st eller färre sockersötade drycker per månad, att kvinnor som konsumerade 1 eller flera drycker per dag hade signifikant högre frekvens av levercancer och dödlighet i kronisk leversjukdom.

Abstrakt

Cirka 65 % av den vuxna befolkningen i USA konsumerar sockersötade drycker dagligen.

I denna studie undersökte man sambanden mellan intag av sockersötade drycker, artificiellt sötade drycker och förekomsten av levercancer och dödlighet i kronisk leversjukdom.

En prospektiv studiegrupp bestående av 98 786 postmenopausala kvinnor i åldern 50 till 79 år som registrerats i Women’s Health Initiative mellan 1993 till 1998 vid 40 centra i USA, följdes fram till 1 mars 2020.

Intag av sockersötade drycker utvärderades baserat på ett frågeformulär om matfrekvens som administrerades vid studiestart och definierades som summan av vanlig läsk och fruktdrycker (fruktjuice inkluderades inte). Intag av artificiellt sötad dryck kontrollerades vid 3-årsuppföljningen.

De primära resultaten var förekomst av levercancer och dödlighet i kronisk leversjukdom, definierad som dödsfall i fettleversjukdom ej orsakad av alkohol, leverfibros, levercirros, alkoholhaltiga leversjukdomar och kronisk hepatit.

Resultat

Under en uppföljning på ca 21 år utvecklade 207 kvinnor levercancer och 148 dog av kronisk leversjukdom. Vid studiestart konsumerade 6,8 % av kvinnorna 1 eller fler sockersötade drycker per dag och 13,1 % konsumerade 1 eller fler artificiellt sötade drycker per dag vid 3-årsuppföljning. 

Jämfört med intag av 3 eller färre portioner sockersötade drycker per månad, hade de som konsumerade 1 eller fler portioner per dag en signifikant högre risk för levercancer och för dödlighet i kronisk leversjukdom. 

Jämfört med intag av 3 eller färre artificiellt sötade drycker per månad, hade individer som konsumerade 1 eller fler artificiellt sötade drycker per dag inte signifikant ökad förekomst av levercancer eller dödlighet i kronisk leversjukdom.

Slutsatser och relevans – Sockersötade drycker ökar risken för levercancer

Hos postmenopausala kvinnor, hade de som konsumerade 1 eller fler sockersötade drycker per dag en högre incidens av levercancer och dödsfall i kronisk leversjukdom. Framtida studier bör bekräfta dessa fynd och identifiera de biologiska vägarna för dessa samband.

När det gäller artificiellt sötningsmedel så var antalet deltagare i den gruppen färre, vilket resulterade i att analysen av artificiellt sötad dryck var begränsad, sa Zhao, ”dessa resultat bör tolkas med försiktighet och ytterligare studier behövs för att bekräfta våra studieresultatet.”

Denna studie kunde inte klargöra de biologiska vägarna genom vilka konsumtion av sockersötad dryck kopplades till leverpåverkan. Potentiella vägar inkluderar följande möjligheter: 

1. Sockersötade drycker är förknippade med fetma, och fetma är en riskfaktor för leversjukdomar. 

2. Ett högt intag av sötade drycker leder till snabba och dramatiska ökningar av blodsockret, vilket resulterar i insulinresistens, en riskfaktor för levercancer och leversjukdomar. 

3. Sockersötade drycker är kopplat till ansamling av leverfett. 

4. Negativa förändringar i tarmmikrobiomet kan påverka leverhälsan. 

5. Sockersötade drycker frisätter metaboliter som taurin och fenylalanin associerade med hepatocellulärt karcinom. 

6. Tillsatt socker från flytande källor, som läsk och fruktdrycker, absorberas snabbt, vilket kan leda till metabola tillstånd och leverproblem. 

7. Kemikalier, som karamellfärg, citronsyra, naturliga smaker, organisk diol m.fl, som finns i sockersötade drycker kan bidra till skadliga effekter.

JAMA

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

De 5 bästa källorna till PREbiotika

Next Story

Mikrovågsugnen frisätter miljarder nanopartiklar från plastförpackningar

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…