Sukralos skadar DNA, kopplat till läckande tarm

31 maj 2023 North Carolina State University, Journal of Toxicology and Environmental Health

En ny studie visar att en kemikalie som bildas när magen bryter ned ett mycket använt sötningsmedel – sukralos – är ”genotoxisk”, vilket betyder att den bryter upp DNA. Kemikalien finns också i spårmängder i själva sötningsmedlet, och fyndet väcker frågor om hur sötningsmedlet kan bidra till hälsoproblem.

Det handlar om sukralos, ett mycket använt artificiellt sötningsmedel. Tidigare arbete av samma forskargrupp fastställde att flera fettlösliga föreningar produceras i tarmen efter sukralosintag. En av dessa föreningar är sukralos-6-acetat. 

Forskarna uppmanar folk att sluta äta och dricka det och att myndigheter borde reglera det mer.

Sukralos säljs bland annat under varumärket Splenda och det används även som ingrediens i förpackade livsmedel och drycker.

Fynden publicerades den 29 maj 2023 i Journal of Toxicology and Environmental Health. Forskarna genomförde en serie laboratorieexperiment som exponerade mänskliga blodkroppar och tarmvävnad för sukralos-6-acetat. Fynden bygger på tidigare forskning som kopplade sukralos till problem med tarmhälsan.

Forskarna fann att sukralos får DNA att brytas isär, vilket utsätter människor för risk för sjukdom. De kopplade också sukralos till läckande tarmsyndrom, vilket innebär att slemhinnan i tarmarna slits ner och att slemhinnan blir permeabel (genomsläpplig). Symtom är en brännande känsla, smärtsam matsmältning, diarré, gaser och uppblåsthet.

När ett ämne skadar DNA kallas det genotoxiskt. Forskare har upptäckt att äta sukralos resulterar i att kroppen producerar en substans som kallas sukralos-6-acetat, som den nya studien nu visar är genotoxisk. Forskarna fann också sukralos-6-acetat i spårmängder i hyllprodukter i butiker som är så höga att de skulle överskrida de säkerhetsnivåer som för närvarande är tillåtna i Europa.

”För att sätta detta i ett sammanhang har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet en tröskel för toxikologisk risk för alla genotoxiska ämnen på 0,15 mikrogram per person och dag”, säger forskaren Susan Schiffman, PhD, adjungerad professor i biomedicinsk teknik vid North Carolina State University, USA. ”Vårt arbete tyder på att spårmängderna av sukralos-6-acetat i en enda daglig sukralossötad dryck överstiger den tröskeln. Och det tar inte ens hänsyn till mängden sukralos-6-acetat som produceras som metaboliter (restprodukt vid nedbrytning) efter att människor konsumerat sukralos.”

”Kort sagt, vi fann att sukralos-6-acetat är genotoxiskt och att det effektivt bröt upp DNA i celler som exponerades för kemikalien”, säger Schiffman.

”Andra studier har funnit att sukralos kan påverka tarmhälsan negativt, så vi ville se vad som kan hända där,” sa Schiffman. ”När vi exponerade sukralos och sukralos-6-acetat för tarmepitelvävnad – vävnaden som kantar din tarmvägg – fann vi att båda kemikalierna orsakar ”läckande tarm”. I grund och botten gör de väggen i tarmen mer genomsläpplig. Kemikalierna skadar ”tight junctions”, eller gränssnitten, där cellerna i tarmväggen ansluter till varandra.

”En läckande tarm är problematisk, eftersom det betyder att saker som normalt skulle spolas ut ur kroppen i avföringen istället läcker ut från tarmen och tas upp i i blodomloppet.”

Forskarna tittade också på den genetiska aktiviteten hos tarmcellerna för att se hur de svarade på närvaron av sukralos-6-acetat.

”Vi fann att tarmceller exponerade för sukralos-6-acetat hade ökad aktivitet i gener relaterade till oxidativ stress, inflammation och cancerogenicitet,” sa Schiffman.

”Det är dags att se över sukralosens säkerhet och regulatoriska status eftersom bevisen ökar för att det medför betydande risker. Om inte annat uppmuntrar jag människor att undvika produkter som innehåller sukralos”, säger Susan Schiffman, ”Det är något du inte borde äta.”

North Carolina State University

Journal of Toxicology and Environmental Health