Nyhetsbrev

Utvärdering av kosten och risker för att dö

31 augusti 2021 Journal of the American Medical Association
29 september 2021

Abstrakt

Av betydelse

Den rådgivande kommittén för kostriktlinjer för 2020, genomförde en systematisk översyn av befintlig forskning om kost och hälsa för att uppdatera de nuvarande Kostriktlinjerna i USA.
Folkhälsofrågan som besvarades av Kommittén var: Vad är sambandet mellan kosten vi konsumerar och risken för att dö?

Målsättning

Att säkerställa sambandet mellan konsumerade kostmönster och risken för att dö.

Granskning av evidens

Vägledd av ett analytisk ramverk och fördefinierade inkluderings- och exkluderingskriterier som utvecklats av kommittén, sökte US Department of Agriculture’s Nutrition Evidence Systematic Review (NESR), i de medicinska databaserna PubMed, Cochrane Central Register of Controlled Trials, och Embase och dubbelscreenade* resultaten för att identifiera artiklar som publicerades mellan 1 januari 2000 och 4 oktober 2019. Dessa studier utvärderade kostmönster och risken för att dö. 
NESR-teamet plockade fram data från studierna som inkluderades och utvärderade risken för partiskhet (bias) i dessa. Man framställde bevisen, utvecklade slutsatser och betygsatte styrkan i bevisen som stöder slutsatserna.

Fynd

Totalt inkluderades 1 randomiserad klinisk studie och 152 observationsstudier i genomgången. Studierna omfattade personer i åldern 17-84 år från 28 länder. De flesta studier var välutformade, använde noggranna metoder och hade låga eller måttliga risker för partiskhet.
Resultaten i alla studier var mycket konsekventa. Bevis tyder på att kostmönster som innebär högre konsumtion av grönsaker, frukt, baljväxter, nötter, fullkorn, omättade vegetabiliska oljor, fisk och magert kött eller fågel (när kött ingick) var förknippade med en minskad risk för att dö. Dessa hälsosamma kostmönster visade också lågt intag av rött kött och processat kött, mejeriprodukter med hög fetthalt och raffinerade kolhydrater eller godis. Några av dessa kostmönster inkluderade också måttligt intag av alkoholhaltiga drycker. Resultat baserade på ytterligare analyser bekräftade styrkan i huvudfynden.

Slutsatser och relevans – kosten och risker

Bevis från denna systematiska granskning från rådgivande kommittén för kostriktlinjer 2020 visade att näringstäta dieter (högt intag av grönsaker, frukt, baljväxter, nötter, fullkorn, omättade vegetabiliska oljor, fisk och magert kött eller fågel, och ett lågt intag av rött kött och processat kött, feta mejeriprodukter och raffinerade kolhydrater och godis) var associerat med minskad risk för att dö. Några av dessa kostmönster inkluderade också måttligt intag av alkoholhaltiga drycker.

* Dubbelscreeningsmetoden erbjuder följande fördelar: För det första säkerställer det att studiens inklusionskriterier tillämpas konsekvent och undviker därmed systematiska fel, och för det andra kan slumpmässiga fel som slarviga misstag identifieras och korrigeras.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Medelhavskost minskar risken för impotens

Next Story

Näringsrik mat kan förbättra barns mentala hälsa

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…