Nyhetsbrev

Vilken påverkan har ultraprocessad mat på barn?

14 juni 2021 Medscape, Journal of the American Medical Association
17 juni 2021

Brittiska barn konsumerar ”exceptionellt mycket” ultraprocessad mat och dryck, vilket ökar risken för övervikt och att skada deras hälsa på sikt, enligt resultaten i en stor prospektiv kohortstudie.

Studien, publicerad i JAMA Pediatrics, är den första som bedömt ett långtgående samband mellan konsumtion av ultraprocessade livsmedel (t.ex. frysta pizzor, industriproducerat bröd, kolsyrade drycker, färdigmat) och övervikt, från barndom till tidig vuxen ålder.

Forskarna följde en kohort av 9.025 barn födda i början av 1990-talet, från 7 år till 24 år. Dagböcker fördes under tre dagar kring mat- och dryckesvanor och genomfördes när personerna var 7 år, 10 år och 13 år. Data samlades in under 17 år inklusive BMI, vikt, midjemått och mätning av kroppsfett.

Barnen delades in i fem lika stora grupper baserat på deras konsumtion av ultraprocessade livsmedel. I gruppen med det lägsta intaget stod ultraprocessade livsmedel för 23,2% av den totala dieten, medan gruppen som konsumerade mest hade mer än två tredjedelar av sitt intag (67,8%) bestående av ultraprocessade livsmedel.

Analys visade att barn med högst konsumtion av ultraprocessade livsmedel i genomsnitt hade en snabbare utveckling av sitt BMI, vikt, midjemått och kroppsfett upp till tonåren och till tidig vuxen ålder. Efter 24 år hade de i den gruppen som konsumerade mest ultraprocessade livsmedel i genomsnitt ett BMI som var 1,2 kg/m2 högre, ett högre kroppsfett med 1,5%, en högre vikt med 3,7 kg och ett större midjemåttet med 3,1 cm.

Insyn i barnfetma

Medförfattare i studien, professor Christopher Millett, säger i ett pressmeddelande: ”Vi frågar ofta varför fetma är så hög bland brittiska barn och denna studie ger en insyn in i detta. Våra resultat visar att en exceptionellt hög andel av deras kost består av ultraprocessade livsmedel, var femte barn konsumerar 78% av sina kalorier från denna typ av kost.”

Verkningsfulla åtgärder mot folkhälsan som främjar minimalt intag av processade livsmedel och som motarbetar konsumtion av ultraprocessade livsmedel bland barn är av akut natur för att minska fetman i England och globalt, avslutar studien.

Ultraprocessad mat på barn

Gunter Kuhnle, professor i näringslära och livsmedelsvetenskap, University of Reading, säger: Resultaten av denna studie är inte förvånande: Barn som konsumerar mycket ultraprocessade livsmedel är sannolikt mindre hälsosamma och mer överviktiga än kamraterna med lägre intag. Tolkningen av dessa resultat är dock svåra. Bortsett från begränsningarna i definitionen av ”ultraprocessade livsmedel”, blir resultaten i studien påverkad av socioekonomiska faktorer: Barn som lever i mer utsatta områden och från familjer med lägre utbildningsnivå och lägre socioekonomisk status hade det högsta intaget av ultraprocessade livsmedel. Tyvärr har dessa barn också högst risk för övervikt och dålig hälsa, eftersom det fortfarande finns betydande ojämlikheter i Storbritannien. och socioekonomisk status är en viktig faktor för hälsan.

”Kopplingen mellan konsumtion av ultraprocessad mat och barns hälsa är därför sannolikt mer komplex och behöver en helhetssyn: Vare sig en omformulering eller ett förbud mot ultraprocessade livsmedel kommer att ta itu med ojämlikheterna gällande hälsa. Det kan bara uppnås genom att ändra matsystem och ta itu med de bakomliggande orsakerna till en ojämlikhet hälsa.”

Dr Duane Mellor, dietist och lärare, Aston Medical School, Aston University, säger: ”Sammantaget riskerar denna studie att antyda att alla livsmedel som processas är dåliga, medan det förmodligen bara är fallet när de har högre innehåll av fett, salt och socker och mindre fiber. Det görs också många antaganden om de tre dagarna med dietdagboken vid 7 års ålder och sambanden med barnets tillväxt och viktökning under det kommande decenniet.”

Medscape

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Ytterligare bevis: Rött kött kopplat till högre risk för hjärtsjukdom

Next Story

Hälsosam fetma? Den senaste studien väcker tvivel

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…