Nyhetsbrev

Högt LDL under lång tid kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

7 oktober 2021 Medscape, Journal of the American Medical Association
13 oktober 2021

Exponering för ett högt LDL kolesterol (LDL-C) uppmätt i ung vuxen ålder och fortsatt upp i medelåldern är förknippat med en signifikant ökad risk för kranskärlssjukdom, oberoende av LDL-nivå i medelåldern, visar ny forskning.

Forskarna analyserade data från fyra prospektiva studier, som omfattade över 18.000 personer med en medelålder på 56 år, för att bedöma en potentiell koppling mellan ett ökande LDL kolesterol, ett periodiskt genomsnitt av LDL-kolesterol och förändring av LDL kolesterol från ung vuxen ålder till medelålder och risk för hjärt-kärlsjukdomar. Uppföljningsperioden var i median 16 år.

Högt LDL under lång tid

De fann att personer med den högsta successivt ökande exponeringen av LDL och de med de högsta periodiserande LDL nivåerna hade 1,6 respektive 1,7 gånger högre risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med de med lägst LDL nivåer.

”Att förstå LDL kolesterol hos unga vuxna kan bidra till ett bättre beslutsfattande senare i medelåldern”, säger huvudförfattaren Yiyi Zhang, läkare, utredare vid Columbia University Irving Medical Center, New York.

”Det är önskvärt att uppnå optimala blodfettsnivåer tidigt i livet, och att bibehålla låga nivåer under vuxenlivet kan mer effektivt förhindra hjärt-kärlsjukdom, i motsats till det nuvarande paradigmet med att skjuta upp en sänkning av LDL kolesterol till senare i livet när aterosklerosen (åderförkalkning) sannolikt redan har utvecklats,” sade Zhang .

Studien publicerades den 22 september i JAMA Cardiology.

Olika mätvärden

”Vissa bevis från randomiserade studier tyder på att effekten av LDL kolesterol på risken för hjärt-kärlsjukdom bestäms både av den nuvarande LDL nivån och den successiva ökningen av LDL kolesterol över tid”, säger Zhang. ”Majoriteten av tidigare observationsstudier som bedömde sambandet mellan LDL kolesterol och risk för hjärt-kärlsjukdom fokuserade dock på LDL kolesterol mätt vid en enda tidpunkt, vanligtvis i medelåldern eller i ålderdomen.”

TWA-LDL-kolesterol (ett periodiskt genomsnitt av LDL-kolesterol), som är den kumulativa exponeringen för LDL kolesterol dividerat med tiden för exponeringen, ”fångar upp den kumulativa belastningen för LDL kolesterol och har kopplats till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom”, konstaterar forskarna.

En hög LDL nivå uppmätt en gång i medelåldern ”kan visa på ett snabbt ökande LDL kolesterol ELLER på en LDL nivå som har varit hög under en lång tid”, säger författarna.

Deltagarna (18.288 personer; medelålder 56,4 år, 56,4% kvinnor, 71,0%) noterades för ≥2 provtagningar för LDL kolesterol med ≥2 års mellanrum mellan 18 och 60 år, och ≥1 provtagning under medelåldern (40 – 60 år). Deltagarna fick inte ha en historia av hjärt-kärlsjukdom före det första besöket.

Förfinad riskbedömning

Under den 16-åriga uppföljningsperioden identifierades totalt 1.165 kranskärlssjukdom, 599 ischemisk stroke och 1.145 hjärtsvikt.

”Ingen koppling observerades mellan någon av LDL variablerna och risken för ischemisk stroke eller hjärtsvikt”, konstaterar författarna.

Bland deltagare som aldrig använt blodfettssänkande (statiner) läkemedel (n = 15.626) förblev det periodiska genomsnittet av LDL-kolesterol (TWA-LDL-C-nivån) signifikant associerat med en ökad risk för kranskärlssjukdom.

”Kliniska beslut styrs för närvarande av LDL värden tagna i nutid, medan våra resultat pekar på att om man istället mäter LDL under en serie år kan det ytterligare förfina riskbedömningen för hjärt-kärlsjukdom och och bidra till att dra upp strategier för primärprevention,” kommenterade Zhang.

Missat tillfälle

Ann Marie Navar, MD, PhD, docent i medicin (kardiologi), UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, USA, kommenterar studien för Medscape Cardiology, och säger att hon tycker att nuvarande riktlinjer ”missar en enorm möjlighet att minska risken för hjärt-kärlsjukdom genom att underbehandla ett högt LDL hos unga människor.”

Som det är nu så rekommenderas ”de med förhöjt LDL till behandling endast om de har extremt höga LDL nivåer eller andra riskfaktorer – detta trots att vi vet att om man lämnar LDL obehandlat, även om det bara är något förhöjt (dvs. över 100 mg/dL = 2,86 mmol/l) tidigt i livet, riskerar att leda till flera decennier av ökad exponering för åderförkalkande (aterosklerotiska) blodfetter, säger Navar, som är medförfattare till en medföljande ledartikel i Journal of the American Medical Association, men som inte var inblandad i studien.

”Vi ska inte tillåta att blodfetts-relaterad risk ackumuleras för att den lämnas obehandlad, när vi har säkra och effektiva behandlingar tillgängliga”, säger hon.

Zhang tillade: ”Det är viktigt att upprätthålla en optimal nivå av LDL under unga år och i medelåldern för att minimera risken med en ökande exponeringen för LDL kolesterol, för att minska risken för att utveckla aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.”

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Näringsrik mat kan förbättra barns mentala hälsa

Next Story

Fetma och cancer

Latest from Övrigt

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Telomerer är "höljena" i änden av kromosomerna och har förknippats med lång livslängd. En ny studie antyder att långa telomerer kan öka risken för sjukdom. Så är långa telomerer nyckeln till ett långt och friskt liv eller bör vi leta…