Nyhetsbrev

Kost - Page 9

Vilken påverkan har ultraprocessad mat på barn?

17 juni 2021
Brittiska barn konsumerar "exceptionellt mycket” ultraprocessad mat och dryck, vilket ökar risken för övervikt och att skada deras hälsa på sikt, enligt resultaten i en stor prospektiv kohortstudie.…

Vegetarianer har lägre kolesterol än köttätare

17 maj 2021
Vegetarianer har mer gynnsamma nivåer av ett antal biomarkörer inklusive biomarkörer kopplade till kardiovaskulär sjukdom - totalt kolesterol, LDL kolesterol och apolipoprotein A och B - än vad köttätare har, visar den största studien i sitt slag hittills.…

Fisk och kardiovaskulär sjukdom

11 mars 2021
Att äta fisk motsvarande 2 portioner per vecka är kopplat till en minskad risk för större kardiovaskulära incidenter bland patienter med tidigare hjärt-kärlsjukdom, men någon vinst för den allmänna befolkningen noterades inte.…

Länkad annons

Nyhetsbrev