Nyhetsbrev

Övrigt - Page 5

Högt blodtryck påskyndar kognitiv tillbakagång

20 december 2020
Resultaten tyder på att både låg och hög ålder vid insjuknande i hypertoni, men inte tid med diagnos, var kopplad till en kognitiv nedgång av olika förmågor. Förutom högt blodtryck, så kan förstadiet till högt blodtryck och blodtryckssänkning vara avgörande…

Grönsaker förebygger mot koloncancer

10 november 2020
Kolorektalcancer är en av de vanligaste och dödligaste formerna av cancer i västvärlden. Dess utveckling är en flerstegsprocess som sträcker sig över mer än 15 år och därmed ges möjlighet till förebyggande och till tidig upptäckt.…
1 3 4 5 6

Länkad annons

Nyhetsbrev