Personer med medicinska besvär dricker mer alkohol

13 maj 2020 JAMA Netw Open

Abstrakt

Mål 

Att undersöka sambandet mellan medicinska tillstånd och nivåer av alkoholkonsumtion bland patienter i primärvården.

Upplägg 

Att uppskatta sambandet mellan 26 medicinska tillstånd och alkoholkonsumtion bland 2.720.231 vuxna primärvårdspatienter som screenades för ohälsosamt drickande mellan 2014 och 2017.

Resultat 

Bland de 2.720.231 som inkluderades var 1.439.361 (52,9%) kvinnor och 883.276 (32,5%) var i åldern 18 till 34 år. 

Bland de 861.427 patienter som rapporterar att de drack alkohol, konstaterades att patienter med diabetes, hypertoni, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftare överskred de dagliga rekommenderade alkoholnivåerna

De med förmaksflimmer, cancer, KOL eller hypertoni överskred oftare veckonivåerna

Och de med KOL, kronisk leversjukdom eller hypertoni överskred oftare både de dagliga rekommendationerna och veckonivåerna.

Slutsatser och relevans – Personer med medicinska besvär dricker mer alkohol

Dessa fynd tyder på att personer med vissa medicinska tillstånd är benägna att dricka mer alkohol än vad rekommendationerna föreskriver. 

Hälso- och sjukvården och läkare bör överväga strategier för att hjälpa dessa patientgrupper att minska sitt ohälsosamma drickande och reducera hälsoriskerna.

JAMA